Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
BIO-507 Kasvien neljä vuodenaikaa, 5 op 
Tunniste BIO-507  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kasvien neljä vuodenaikaa  Lyhenne Kasvien neljä v 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Biologian kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Timo Saarinen 
Helena Åström 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Ensisijainen osallistumisoikeus biologian kandiohjelman opiskelijoilla. Kurssi on osin kaksikielinen ja soveltuu kaksikielisen tutkinnon (KaTu, TvEx) opiskelijoille. Suositellaan aineenopettajaopiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintojakson osasuoritukset sijoittuvat eri periodeihin. Opintoretket Ahvenanmaalle (periodi 4) ja Lammille (periodi 1) järjestetään vuorovuosin.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija hahmottaa pohjoisten alueiden kasveille ominaiset vuodenaikaiset ilmiöt, jotka liittyvät sekä kasvukauteen (keväästä syksyyn) että talveen. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan aihepiiriin liittyvän luonto- tai opintoretken jollekin kohderyhmälle. 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

BIO-102 Eläin- ja kasvikunnan rakenne (kasvitieteen osuus); BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus (kasvilajintuntemus)

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

  • Ahvenanmaan opintoretkeily, 1 op (toukokuu) > ei järjestetä 2020
  • Lammin opintoretkeily, 1 op (syyskuu) > ei järjestetä 2019
  • talviasuisten puuvartisten lajien omatoiminen tunnistaminen Viikissä, 1 op (joulukuu-maaliskuu)
  • talvivihreiden kasvien ja talventörröttäjien omatoiminen tunnistaminen Viikissä, 1 op (joulukuu-maaliskuu)
  • oman luonto- tai opintoretken järjestäminen, 1 op (esimerkiksi kesällä)
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla jaettava materiaali, verkko-opetusympäristö Pinkassa oleva materiaali sekä tieteelliset artikkelit ja kirjallisuus.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

 
Suoritustavat 

Opintojakso koostuu järjestetyistä retkistä (Ahvenanmaa, Lammi), omatoimisesta opiskelusta ja tehtävistä. Opintojakson hyväksytty suoritus koostuu viidestä osasta (kts. Sisältö). Näiden suorittamisen ohjeet annetaan Moodlessa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Katso edeltävät opinnot

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Helena Åström ja dosentti Timo Saarinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa