Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
OIK-412 Käytännön taidot: Oikeudellisen tiedonhaun kurssi, 5 op 
Tunniste OIK-412  Voimassaolo 01.01.2020 -
Nimi Käytännön taidot: Oikeudellisen tiedonhaun kurssi  Lyhenne Käytännön taido 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma 

Opettajat
Nimi
Tapani Lohi 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin valinnaisiin opintoihin. Opintojaksoon voivat ilmoittautua oikeusnotaarin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen maisterin koulutusohjelman opiskelijat, oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat, kansainvälisen liikejuridiikan ja MICL -koulutusohjelman opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.

 
Ajoitus 

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2020.

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Kurssi järjestetään periodissa II.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittanut opiskelija saa kattavan käsityksen eri oikeuslähteistä, niin kotimaisen oikeuden, EU-oikeuden, Pohjoismaiden kuin myös valikoitujen Euroopan maiden osalta. Kurssi parantaa opiskelijan valmiuksia käytännön tiedonhakuun ja monipuolisten tietolähteiden hallintaan sekä opinnoissa että myöhemmin juristin työssä. Kurssin suorittanut opiskelija osaa arvioida löytämäänsä tietoa ja sen lähteitä kriittisesti. Kurssi vahvistaa opiskelijan digiosaamista, työelämäorientaatiota ja kriittisen ajattelun taitoa. Kurssin suorittamisesta on hyötyä erityisesti seminaaritöiden ja opinnäytetöiden kirjoittamisessa.

 
Toteutus 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n kanssa. Opintojakso järjestetään lähiopetuksena ja sen suorittaminen edellyttää 75 % läsnäoloa. Kurssilla järjestetään seitsemän kahden tunnin lähiopetuskertaa. Mahdollinen poissaolo korvataan lisätehtävillä.

Opetus tapahtuu aiemmista tiedoista poiketen etäopetuksena koronavirus-tilanteesta johtuen.

Kurssin opettajana toimii asianajotoimiston sisäisen tietopalvelun vetäjä, OTM Sini Toskala.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Opintojakson voi suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa, eniten hyötyä siitä on opintojen alkupuolella ennen ensimmäisen seminaarityön kirjoittamista.

 
Sisältö 

Kurssilla opetellaan oikeudellisen tiedon hakemista käytännössä. Kurssilla käydään läpi kotimaisia informaatiolähteitä, EU-lähteitä, pohjoismaisia lähteitä sekä muita kansainvälisiä lähteitä. Kurssi koostuu luennoista, luentojen yhteydessä ja kotona suoritettavista tiedonhaun harjoitustehtävistä, tiedonhaun lopputyöstä ja annettuun kirjallisuuteen perehtymisestä.

Ohjeet tiedonhaun lopputyön tekemiseen annetaan kurssin alussa ja sitä on mahdollista työstää koko kurssin ajan kurssin oppeja apuna käyttäen. Kurssin lopputyönä tehdään tiedonhaku omasta aiheesta, joka voi liittyä omaan esseeseen, seminaarityöhön, notaarityöhön, graduun tai muuhun tehtävään, johon tarvitaan oikeudellisen tiedon lähteitä. Tarvittaessa sopivan aiheen lopputyötä varten saa kurssin opettajalta.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Pakollinen kirjallisuus

Tenhunen, Susanna – Kinnunen, Inari, Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille. Alma Talent Oy, päivittyvä Fokus-teos. Linkki teokseen: https://fokus.almatalent.fi/teos/GAGBJXDTEF#kohta:K((c4)SIKIRJA((20)OIKEUDELLISEN((20)TIEDON((20)HAKIJOILLE

Saarenpää, Ahti, Oikeudellinen tieto verkkoyhteiskunnassa, s. 117-140 teoksessa Karhula, Päivikki (toim.), Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 10. Eduskunnan kirjasto 2008. Linkki teokseen: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/ekij_10+2008.pdf

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opetuskerroilla käydään läpi kurssin opettajan johdolla eri informaatiolähteitä ja sen jälkeen harjoitellaan tiedonhakua eri lähteistä käytännössä. Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä kotona suoritettavien harjoitustehtävien, tiedonhaun lopputyön sekä annettuun kirjallisuuteen perehtymisen muodossa.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kurssilla hyödynnetään jatkuvaa arviointia ja välitöntä palautteen antamista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoilla, annettujen harjoitus- ja kotitehtävien suorittamista, kurssin lopputyön hyväksyttyä suorittamista sekä määrättyyn kirjallisuuteen tutustumista.

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Lisätiedot 

Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Vastuuhenkilö 

Kurssin opettajana toimii asianajotoimiston sisäisen tietopalvelun vetäjä, OTM Sini Toskala (sini.toskala@castren.fi). Olethan yhteydessä Sini Toskalaan kurssiin liittyvissä tiedusteluissasi.

 

Tiedekunnan vastuuhenkilö: Tapani Lohi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa