Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
MAA-404 Projektityökurssi, 5 op 
Tunniste MAA-404  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Projektityökurssi  Lyhenne Projektityökurs 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Maantieteen kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Rami Ratvio 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Valinnainen opintojakso
Maantieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta.

Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

 
Ajoitus 

Opintojen 3. vuosi

Järjestetään kevätlukukaudella, periodi 4

 
Osaamistavoitteet 

• Opiskelija ymmärtää kaupunkirakenteen muutokseen, tilojen väliaikaiskäyttöön ja kansalaistoiminnan muutoksiin liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita.

• Opiskelija osaa soveltaa luennoilla käsiteltyjä aiheita ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessissa.

• Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin.

• Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin ja niiden merkitykseen kiertotalouden näkökulmasta

 
Toteutus 

Kurssin suoritus: ennakkotehtävät, osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn, loppuraportointi

 
Sisältö 

Projektikurssin aiheena ovat tilapäiskäytöt ja aluekehittäminen: Kurssilla kehitetään käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja työskennellään pienryhmissä. Työpajoissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Toimitetaan kurssin yhteydessä.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kurssin arvioidaan asteikolla 1-5/5 ja arvointiperusteena ovat aktiivisuus kenttätyöskentelyssä sekä kirjalliset kurssityöt.

Arvosanan saaminen edellyttää kurssipalautteen ja vertaisarvioinnin jättämistä.

 
Suoritustavat 

Kurssisuoritukseen kuuluvat seuraavat tehtävät:

  • kurssin ennakkotehtävä
  • osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn (vähintään 90% läsnäolo)
  • kirjallinen raportti ryhmittäin
  • tilapäiskäyttökokeiluun osallistuminen
 
Vastuuhenkilö 

Rami Ratvio (rami.ratvio@helsinki.fi)

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa