Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
99501Oik English Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken Communication (CEFR B2)*, 3-5 sp 
Kod 99501Oik  Giltighet 01.01.1900 -
Namn English Academic & Professional Skills: Reading, Writing & Spoken Communication (CEFR B2)*  Förkortning English Academi 
Omfattning3-5 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi