Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen, 5 op 
Tunniste MSV-LJ302  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Palvelujen johtaminen  Lyhenne Palvelujen joht 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso on avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille Helsingin yliopistossa

 • Opiskelijat jotka suorittavat johtamisen opintokokonaisuutta priorisoidaan
 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään: Syyslukukausi, periodi I.

 
Osaamistavoitteet 

Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • ymmärtää palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeiset tekijät
 • ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden
 • ymmärtää palveluinnovaatiota ja kuluttajakäyttäytymistä palveluissa
 • ymmärtää henkilöjohtamista palveluorganisaatioissa ja palvelukulttuuria
 • havaita ja hyödyntää mahdollisuuksia soveltaa palvelulogiikkaa ja kehittää palveluiden johtamista organisaatioissa
 
Toteutus 

Kaikille opintojakson suorittaville sisältyvät luennot, henkilökohtainen välipalaute tapaustutkimuksesta, kirjalliset harjoitustyöt, raportti käytännön tai teoreettisesta tapaustutkimuksesta.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Opiskelijoilla, jotka suorittavat opintojaksoa osana johtamisen opintokokonaisuutta tulee olla johtamisen perusteet suoritettuna.

HUOM! Lukuvuonna 2017-2018 ei vaadita edeltäviä opintoja!

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Kaikki johtamisen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot

 
Sisältö 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, artikkelianalyysejä, harjoitustöitä ja ryhmäharjoituksia.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Oheislukemisto:

 1. Lusch, R.F., Vargo, S.L. Service Dominant Logic, Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge UK, Cambridge University Press 2014. ca. 220 s.
 2. Wilson, A, Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm. UK, McGraw.-Hill, 2012. ca. 560 s.
 3. Agarwal, R., Selen, W., Roos, G., Green, R. (Eds.). The Handbook of Service Innovation, Springer, London, 2015. ca. 840 s.
 4. Sekä opettajan ilmoittamat artikkelit
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Kurssi koostuu pääosiltaan kolmesta kokonaisuudesta, jotka arvioidaan seuraavasti:

 • Tapaustutkimuksen tavoitteenasettelu + yksilöllinen palautekeskustelu (10%)
 • Artikkelianalyysi 1, 4-6 artikkelia (25%)
 • Artikkelianalyysi 2, 1 artikkeli (15%)
 • Tapaustutkimuksen raportti (50%)
 • Oppimispäiväkirja, vapaaehtoinen (max. 12% extra)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin yhteydessä tai opettaja antaa ne pyynnöstä.

 
Vastuuhenkilö 

Vastuuhenkilönä toimii valtiotieteen lehtori.

Yhteisvastuu: Dosentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen  Kurssi  Sebastian Godenhjelm,
Irmeli Lemola,
Jukka Ojasalo 
06.11.19ke 16.15-19.45
07.11.19to 16.15-19.45
27.11.19ke 16.15-19.45
28.11.19to 16.15-19.45
10.12.19ti 16.15-19.45
11.12.19ke 16.15-19.45

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa