Data on the course

Show instruction and examinations
ECOK-300 Economics, Study Module, 15-65 cr 
Code ECOK-300  Validity 01.01.2017 -
Name Economics, Study Module  Abbreviation Economics, Stud 
Scope15-65 cr   
TypeIntermediate studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Economics 

Teachers
Name
Marja-Liisa Halko 

Description
Target group 

Opintokokonaisuus on vapaaehtoinen ja suunnattu muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintokokonaisuus on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena opintoja.

 
Timing 

1.-3. vuosi

 
Learning outcomes 

Taloustieteen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa muiden aineiden opiskelijoille tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla, jotta he kykenevät seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä. Taloustieteen opintokokonaisuus antaa perusvalmiudet tarkastella taloudellisia ilmiöitä, ja siihen voi ottaa mikro- tai makrotaloustieteen opintojaksoja ja taloustieteen erikoisaloja kiinnostuksen mukaan.

 
Contents 

Taloustieteen opintokokonaisuus aloitetaan pakollisella TA1-opintojaksolla (huom. opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet taloustieteen perusteiden tai mikrotaloustieteen perusteiden kurssin toisessa tiedekunnassa ei tarvitse suorittaa TA1-opintojaksoa). Opintokokonaisuus muodostuu TA5-opintojaksoista. Kokonaisuudessa on osittain vuosittain vaihtuvaa opetusta. Muut opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot voi valita vapaasti muista taloustieteen kandiohjelman opintojaksoista:

Pakollinen:

 • (ECOK-110) TA1 Taloustieteen perusteet 

Seuraavia jaksoja vapaasti sopiva määrä:                                                               

 • (ECOK-210) TA3a Mikrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-211) TA3b Mikrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-212) TA3c Peliteoria (5 op)
 • (ECOK-213) TA4a Makrotaloustiede I (5 op)
 • (ECOK-214) TA4b Makrotaloustiede II (5 op)
 • (ECOK-215) TA4c Talouskasvu (5 op)
 • (ECOK-216) TA7a Ekonometria I (5 op)
 • (ECOK-217) TA7b Ekonometria II (5 op)
 • ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely
 • ECOK-250 TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely                           
 • ECOK-252 TA5 Käyttäytymistaloustiede          
 • ECOK-254 TA5 Raha ja rahapolitiikka           
 • ECOK-255 TA5 Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa            
 • ECOK-269 TA5 Väestötaloustiede        
 • ECOK-273 TA5 Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella                      
 • ECOK-259 TA5 International trade  
 • ECOK-260 TA5 Economics of the EU 
 • ECOK-261 TA5 International macroeconomics
 • ECOK-262 TA5 Julkinen talous             
 • ECOK-263 TA5 Topics in political economy            
 • ECOK-264 TA5 Työn taloustiede             
 • ECOK-265 TA5 Rahoitusmarkkinat
 • ECOK-270 TA5 Rahoituksen perusteet
 • ECOK-271 TA5 Monikansallinen rahoitus
 • ECOK-272 TA5 Investment management
 • ECOK-266 TA5 Talouspolitiikan modernit klassikot                
 • ECOK-275 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 1
 • ECOK-276 TA5 Muualla suoritettu taloustieteen erikoiskurssi 2
 
Assessment practices and criteria 

Opintokokonaisuudesta saa arvosanan, joka on opintojaksojen keskiarvo.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi