Data on the course

Show instruction and examinations
KIM-LI510 Ancient Near Eastern Culture, Module, 15 cr 
Code KIM-LI510  Validity 01.01.2017 -
Name Ancient Near Eastern Culture, Module  Abbreviation Ancient Near Ea 
Scope15 cr   
TypeAdvanced studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Master's Programme in Languages 

Teachers
Name
Saana Svärd 

Description
Target group 

Valinnainen opintokokonaisuus. Kielten maisteriohjelma vastaa opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa koska tahansa.

Opintokokonaisuuden sisältämiä opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.

 
Learning outcomes 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet. Lisäksi opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) historiasta ja kulttuurista, noin ajalta 3500 eaa. - 337 jaa.

 
Prerequisites 

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä, mutta opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden jatkaa ja syventää kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuuden "Muinaisen Lähi-idän kielet" antamia tietoja.

 
Contents 

Opintokokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: 1) "Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja" KIM-LI510 ja "Muinaisen Lähi-idän kielet" KIM-LI530. Kummatkin ovat suuruudeltaan 15 op.

"Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja"  on valinnainen opintokokonaisuus, johon opiskelija valitsee yhteensä 15 op seuraavista opintojaksoista (kukin suuruudeltaan 5 op): Muinaisen Lähi-idän historia; Muinaisen Lähi-idän kirjallisuus; Muinaisen Lähi-idän uskonto; Muinaisen Lähi-idän arkeologia; Erityisalan kurssi muinaiseen Lähi-itään liittyen.

"Muinaisen Lähi-idän kielet"on valinnainen opintokokonaisuus, johon opiskelija valitsee yhteensä 15 op opintojaksoja (kukin suuruudeltaan 5 op). Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojaksot "Akkadi 1" ja "Akkadi 2", hän voi suorittaa opintojaksot  "Akkadi 3" ja "Akkadi 4" osana tätä opintokokonaisuutta. Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojaksot "Muinaisegypti 1" ja "Muinaisegypti 2", hän voi suorittaa opintojaksot  "Muinaisegypti 3" ja "Muinaisegypti 4" osana tätä opintokokonaisuutta. Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojakson "Sumeri 1", hän voi suorittaa opintojakson "Sumeri 2" osana tätä opintokokonaisuutta. Lisäksi opintokokonaisuuteen voi sisällyttää opintojaksot "Lähi-idän nuolenpääkieli", "Ugarit", "Foinikia", "Aramea", "Klassinen heprea" ja "Kopti", jotka on kaikki mahdollista suorittaa myös osana kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuutta "Muinaisen Lähi-idän kielet".

 
Assessment practices and criteria 

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosana muodostuu suoritettujen opintojaksojen arvosanojen perusteella.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi