Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
991920 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (ruotsi), 2 op 
Tunniste 991920  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (ruotsi)  Lyhenne Tieteen popular 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kursen är öppen för studerande på magister- och doktorandnivå, samt för forskare, vid Helsingfors universitet.

 
Ajoitus 

Enligt studenternas eget val.

 
Osaamistavoitteet 

Efter kursen ska studenterna:

  • känna till skillnaden mellan en populärvetenskaplig text och en vetenskaplig text
  • kunna planera, strukturera och skriva en populärvetenskaplig text
  • ha utvecklat sin förmåga att ge och ta emot kamratrespons.

 

 
Sisältö 

På kursen diskuteras skillnaderna mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, deltagarna ska själva planera, strukturera och skriva en egen populärvetenskaplig artikel som kan publiceras i en tidskrift. Deltagarna ger varandra kamratrespons på sina texter.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Lärarens eget material.

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på aktiviteten på lektionerna samt på den färdiga artikeln. Det är läraren som gör den slutliga bedömningen. På kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Suoritustavat 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 12 h närundervisning och minst 42 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att de lämnar in uppgifter till varje lektion, ger respons på andra deltagares texter, samt genom att de färdigställer en populärvetenskaplig artikel.

 

 
Lisätiedot 

Anmälning via WebOodi! 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa