Data on the course

Show instruction and examinations
KK-REKO1SP Rhetoric anc Communication (Swedish), 1 cr 
Code KK-REKO1SP  Validity 01.01.2017 -
Name Rhetoric anc Communication (Swedish)  Abbreviation Rhetoric anc Co 
Scope1 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Juridiska fakulteten, SSKH, Pedagogiska fakulteten

 
Timing 

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

 
Learning outcomes 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

  • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
  • kunna tillämpa argumentationsteknik
  • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
  • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

 

 
Completion methods 

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs. Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Contents 

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

  • grunderna i den klassiska retoriken
  • argumentation
  • tal- och presentationsteknik
  • talstruktur
  • olika typer av kommunikation.

 

 
Study materials and literature 

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Assessment practices and criteria 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Relations to other study units 

Studieavsnittet motsvarar följande kurs (2016-2017):  

99701   Muntlig färdighet

 

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Retorik och kommunikation (svenska), period IV  Course  Jenny Sylvin  15.03.21 -04.05.21

Future examinations
No examinations in WebOodi