Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-REKO1SP Retoriikka ja viestintä (ruotsi), 1 op 
Tunniste KK-REKO1SP  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Retoriikka ja viestintä (ruotsi)  Lyhenne Retoriikka ja v 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Juridiska fakulteten, SSKH, Pedagogiska fakulteten

 
Ajoitus 

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

 
Osaamistavoitteet 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

  • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
  • kunna tillämpa argumentationsteknik
  • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
  • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.
 
Toteutus 

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs. Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Sisältö 

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

  • grunderna i den klassiska retoriken
  • argumentation
  • tal- och presentationsteknik
  • talstruktur
  • olika typer av kommunikation.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Studieavsnittet motsvarar följande kurs (2016-2017):  

99701   Muntlig färdighet

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Retorik och kommunikation (svenska), period IV  Kurssi  Jenny Sylvin  15.03.21 -04.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa