Data on the course

Show instruction and examinations
KK-AKSK1SP Academic Writing (Swedish), 1 cr 
Code KK-AKSK1SP  Validity 01.01.2017 -
Name Academic Writing (Swedish)  Abbreviation Academic Writin 
Scope1 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

SSKH, Juridiska fakulteten, Pedagogiska fakulteten

 
Timing 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Learning outcomes 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna referera och kommentera vetenskaplig text, samt använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen och ge kamratrespons
 • kunna skriva för en mottagare och skapa en flytande text
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig på texter inom studierna och i arbetslivet.

 

 
Completion methods 

Studieavsnittet består av 27 timmar, varav 12 timmar kontaktundervisning. Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Contents 

Innehållet i studieavsnittet är följande:

 • den vetenskapliga textens egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och hantera källor
 • processkrivning, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

 

 
Study materials and literature 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Assessment practices and criteria 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Relations to other study units 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190 Grunderna i akademiskt skrivande  

99685 Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710 Vetenskapligt skrivande för journalister

99700 Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare

99707 Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi