Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-AKSK1SP Akateeminen kirjoittaminen (ruotsi), 1 op 
Tunniste KK-AKSK1SP  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Akateeminen kirjoittaminen (ruotsi)  Lyhenne Akateeminen kir 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

SSKH, Juridiska fakulteten, Pedagogiska fakulteten

 
Ajoitus 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Osaamistavoitteet 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna referera och kommentera vetenskaplig text, samt använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen och ge kamratrespons
 • kunna skriva för en mottagare och skapa en flytande text
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig på texter inom studierna och i arbetslivet.
 
Toteutus 

Studieavsnittet består av 27 timmar, varav 12 timmar kontaktundervisning. Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Sisältö 

Innehållet i studieavsnittet är följande:

 • den vetenskapliga textens egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och hantera källor
 • processkrivning, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190 Grunderna i akademiskt skrivande  

99685 Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710 Vetenskapligt skrivande för journalister

99700 Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare

99707 Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa