Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LI200 Ancient Near Eastern Languages, Module, 15 cr 
Code KIK-LI200  Validity 01.01.2017 -
Name Ancient Near Eastern Languages, Module  Abbreviation Ancient Near Ea 
Scope15 cr   
TypeIntermediate studies
TypeStudy block/Line   
  GradingGeneral scale 
 
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Saana Svärd 

Description
Target group 

Valinnainen opintokokonaisuus. Kielten kandiohjelma vastaa opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa koska tahansa. Opintokokonaisuuden sisältämiä opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.

 
Learning outcomes 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet.

 
Prerequisites 

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

 
Contents 

"Muinaisen Lähi-idän kielet"on valinnainen opintokokonaisuus, johon opiskelija valitsee yhteensä 15 op opintojaksoja (kukin suuruudeltaan 5op). Mahdollisia opintojaksoja ovat "Akkadi 1", "Akkadi 2", "Muinaisegypti 1", "Muinaisegypti 2", "Sumeri 1", "Lähi-idän nuolenpääkieli", "Ugarit", "Foinikia", "Aramea", "Klassinen heprea" ja "Kopti".

 
Assessment practices and criteria 

Opintokokonaisuuden arvosana on suoritettujen opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi