Data on the course

Show instruction and examinations
99325 Reading skills in Russian (CEFR A2), 3 cr 
Code 99325  Validity 01.01.1900 -
Name Reading skills in Russian (CEFR A2)  Abbreviation Reading skills 
Scope3 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan yleisluonteisia asiatekstejä sekä helpohkoja oman alansa tekstejä.

 
Prerequisites 

Lähtötaso CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskeilijaneuvontaan.

 
Contents 

Kurssilla

  • luetaan ajankohtaisia asioita käsitteleviä sanoma- ja aikakauslehtitekstejä sekä oman alan tekstejä
  • perehdytään asiateksteille tyypillisiin lauserakenteisiin, sananmuodostuksen keskeisiin periaatteisiin sekä eri alojen sanastoon.
 
Study materials and literature 

Opetusmonisteet, verkkomateriaali.

 
Assessment practices and criteria 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Completion 

Kurssi, joka sisältää 28 tuntia lähiopetusta ja 52 tuntia itsenäistä työskentelyä. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa ohjattuna itseopiskeluna.

 
Other information 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi