Data on the course

Show instruction and examinations
99228 Advanced Course in Russian 3 (CEFR A2), 4 cr 
Code 99228  Validity 01.01.1900 -
Name Advanced Course in Russian 3 (CEFR A2)  Abbreviation Advanced Course 
Scope4 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

The course's general learning material:
Author Title Year Compulsory Availability
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 3  2010  - Availability


Description
Target group 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa keskustella nykymaailman ilmiöistä
 • osaa ilmaista erilaisia tunteita  sekä reagoida tunteenilmaisuihin
 • osaa kertoa mielipiteensä itseään kiinnostavista seikoista sekä perustella mielipiteensä
 • selviytyy useimmissa matkustustilanteissa
 • ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä suullisista ja kirjallisista viesteistä
 • pystyy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista
 
Prerequisites 

Lähtötaso CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

 
Contents 
 • työnhaku
 • Suomi-tietous
 • sähköiset mediat
 • matkustaminen
 • opiskelijaelämä
 • elämä nyky-Venäjällä
 • maahanmuutto
 
Study materials and literature 

Alestalo, Marjatta (2010) Kafe Piter 3, verkkomateriaali (Moodle)

 
Assessment practices and criteria 

 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Completion 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 
Other information 

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 75 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi