Data on the course

Show instruction and examinations
99226 Russian for beginners 1, 4 cr 
Code 99226  Validity 01.01.1900 -
Name Russian for beginners 1  Abbreviation Russian for beg 
Scope4 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

The course's general learning material:
Author Title Year Compulsory Availability
     Alestalo, Marjatta  Kafe Piter 1  2010  - Availability


Description
Target group 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjää.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

 • osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia
 • osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta
 • osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta
 • pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa.
 
Prerequisites 

Ei edeltäviä opintoja.

 
Contents 
 • venäläiset aakkoset ja ääntämisen perusteet
 • tapaaminen ja tutustuminen
 • perustiedot itsestä (nimi, ikä, kansalaisuus, ammatti, kielitaito, yhteystiedot) ja muista
 • perhe ja ystävät
 • arkipäivän toiminnot, ajanilmauksia (viikonpäivät, kellonajat, vuorokaudenajat)
 • kahvilassa käynti, ostosten teko
 • yksinkertaisen viestin kirjoittaminen esim. matkalta
 
Study materials and literature 

Ryhmästä riippuen Kafe Piter kpl 1-10 TAI Pora! 1 kpl 1 - 5.

Osalla toteutuksista lisäksi verkkomateriaalia (Moodle)

 
Assessment practices and criteria 

Osaamistavoitteisiin kohdistuvat oppimistehtävät ja kokeet.

 
Completion 

Kurssi, joka sisältää 52 tuntia lähiopetusta (vähintään 75 % läsnäolo) ja 56 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi