Data on the course

Show instruction and examinations
995370 Russian Grammar Online (CEFR A1), 2 cr 
Code 995370  Validity 01.01.2017 -
Name Russian Grammar Online (CEFR A1)  Abbreviation Russian Grammar 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

 
Timing 

Vapaa

 
Learning outcomes 

Opiskelija hallitsee venäjän alkeiskieliopin, ymmärtää venäjän perusrakenteiden merkityksen erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa sekä osaa käyttää perusrakenteita alkeistason viestinnässä.

 
Completion methods 

Verkkokurssi, joka sisältää suositeltavan aloitustapaamisen sekä 52 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 
Prerequisites 

Venäjän alkeiskurssi 2, noin 8 opintopistettä. Kurssi sopii myös venäjän alkeiskurssin 2 rinnalle lisäharjoitteluun sekä pidemmälle ehtineille alkeistason rakenteiden ja sanaston kertaukseen. Kurssi edellyttää tietokoneella kirjoittamista venäjäksi.  

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

 
Recommended optional studies 

Jos osallistujan lähtötaso on alkeiskurssi 1, sopii samanaikaisesti suoritettavaksi opintojakso Venäjän alkeiskurssi 2.

 
Contents 
  • Alkeistason rakenteita, mm. persoonapronominit ja niiden taivutus, substantiivin yksikön suku ja sijamuodot, adjektiivit, verbin aikamuodot sekä peruslukusanat
  • Erilaisia rakenteita mm. itsestä kertomiseen, mieltymyksen, omistamisen, täytymisen ja liikkumisen ilmaisemiseen
  • Tason A1-A2 viestintätilanteisiin liittyviä suullisia ja kirjallisia tekstejä sekä niihin liittyvää sanastoa
 
Study materials and literature 

Verkkomateriaali (Moodle)

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Tutustu Opiskelijan digitaidot -materiaaliin: https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/

 
Assessment practices and criteria 

Hyväksytty / hylätty

Jatkuva osaamistavoitteisiin perustuva arviointi (myös oman oppimisen seuraaminen). Kurssi sisältää mm. verkkotenttejä sekä erilaisia lyhyitä kirjallisia ja suullisia tuottamistehtäviä.

 
Relations to other study units 

Jos osallistujan lähtötaso on alkeiskurssi 1, sopii samanaikaisesti suoritettavaksi opintojakso Venäjän alkeiskurssi 2.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi