Data on the course

Show instruction and examinations
995360 Russian for Pharmacists, 2 cr 
Code 995360  Validity 01.01.2017 -
Name Russian for Pharmacists  Abbreviation Russian for Pha 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Farmasian tiedekunnan opiskelijat, JOO-opiskelijat

 
Learning outcomes 

Opiskelija tuntee farmasia-alan perussanastoa ja osaa toimia alan yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa venäjäksi, mm. tarjota apuaan, toimia maksutilanteissa, esitellä lääkkeitä ja muita apteekissa myytäviä tuotteita yksinkertaisesti, täsmentää asiakkaan oireita sekä neuvoa lääkkeen annostelussa. Kurssin painopiste on suullisessa kielitaidossa.

 
Completion methods 

Kurssi, joka sisältää 14 tuntia opetusta (läsnäolo vähintään 75 %) ja 40 tuntia itsenäistä työskentelyä mm. verkkoympäristössä.

 
Prerequisites 

Kurssi ei edellytä aikaisempia venäjän opintoja, sillä kurssin alussa tutustutaan venäläisiin aakkosiin. Kurssi sopii myös hieman venäjää osaaville, esim. Venäjän alkeiskurssin 1 tai muutaman lukiokurssin suorittaneille.
Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

 
Recommended optional studies 

Jos osallistuja ei ole aikaisemmin opiskellut venäjää, suositellaan samanaikaisesti suoritettavaksi kurssia Venäjän alkeiskurssi 1.

 
Contents 

•    Venäläisten aakkosten lukuharjoituksia, ääntämisen perusteet
•    Tervehdykset, kohteliaita ilmauksia, avun tarjoaminen
•    Kielitaidosta kertominen
•    Tuotteen kuvaileminen, mm. valmistusmaan kertominen
•    Maksutilanteet
•    Asiakkaan oireiden ja sairauksien täsmentäminen
•    Lääkkeiden ja muiden apteekkituotteiden nimityksiä
•    Lääkemuodot, lääkkeen sisällöstä ja vaikutuksesta kertominen
•    Lääkkeen ottamisen ja annostuksen neuvominen

 
Study materials and literature 

Аптека – venäjää farmaseuteille (sähköinen materiaali, luettavissa kurssin Moodle-alustalla) sekä muu sähköinen materiaali

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Lähiopetuksessa keskitytään suulliseen harjoitteluun pienryhmissä. Itsenäisessä työskentelyssä hyödynnetään verkkoympäristöä.

 
Assessment practices and criteria 

Hyväksytty / hylätty
Jatkuva osaamistavoitteisiin perustuva arviointi, jossa huomioidaan aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, erilaiset kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät sekä suullinen loppukoe.

 
Relations to other study units 

Jos osallistuja ei ole opiskellut venäjää, suositellaan samanaikaisesti suoritettavaksi kurssia Venäjän alkeiskurssi 1.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi