Data on the course

Show instruction and examinations
991920 Popularising Scientific Texts workshop (Swedish), 2 cr 
Code 991920  Validity 01.01.2017 -
Name Popularising Scientific Texts workshop (Swedish)  Abbreviation Popularising Sc 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Kursen är öppen för studerande på magister- och doktorandnivå, samt för forskare, vid Helsingfors universitet.

 
Timing 

Enligt studenternas eget val.

 
Learning outcomes 

Efter kursen ska studenterna:

  • känna till skillnaden mellan en populärvetenskaplig text och en vetenskaplig text
  • kunna planera, strukturera och skriva en populärvetenskaplig text
  • ha utvecklat sin förmåga att ge och ta emot kamratrespons.

 

 
Contents 

På kursen diskuteras skillnaderna mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, deltagarna ska själva planera, strukturera och skriva en egen populärvetenskaplig artikel som kan publiceras i en tidskrift. Deltagarna ger varandra kamratrespons på sina texter.

 
Study materials and literature 

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Lärarens eget material.

 

 
Assessment practices and criteria 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på aktiviteten på lektionerna samt på den färdiga artikeln. Det är läraren som gör den slutliga bedömningen. På kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Completion 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 12 h närundervisning och minst 42 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att de lämnar in uppgifter till varje lektion, ger respons på andra deltagares texter, samt genom att de färdigställer en populärvetenskaplig artikel.

 

 
Other information 

Anmälning via WebOodi! 

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi