Data on the course

Show instruction and examinations
991980 Master´s Thesis Writing (Swedish), 2 cr 
Code 991980  Validity 01.01.2017 -
Name Master´s Thesis Writing (Swedish)  Abbreviation Master´s Thesis 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Kursen är öppen för alla studerande som skriver sin pro gradu -avhandling på svenska.

 
Timing 

Under skrivprocessens gång.

 
Learning outcomes 

Målet med kursen är att stöda studenterna i skrivprocessen.

Efter kursen ska studenterna:

  • veta vad som kännetecknar en god pro gradu -avhandling
  • känna till skrivstrategier som gör skrivarbetet lättare
  • utveckla förmågan att ge och ta emot kamratrespons på sina texter.

 

 
Contents 

Kursen tar upp den vetenskapliga stilen, strukturen på en vetenskaplig text, användning av källor i den egna vetenskapliga texten, hur man undviker plagiat, hur man argumenterar i en vetenskaplig text samt ett antal skrivstrategier.

 
Study materials and literature 

Språkhjälpen (www.sprakhjalpen.fi)

Strömqvist, Siv. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2010 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-7382-852-9

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Svinhufvud, Kimmo. Gradutakuu, 2010. ISBN 978-951-31-4699-3

 

 
Assessment practices and criteria 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på hur aktiva studenterna är på lektionerna samt på hur väl uppgifterna utförts. Det är den kursansvarige (läraren) som gör den slutliga bedömningen. Under kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Completion 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 20 h kontaktundervisning och minst 34 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att lämna in uppgifter som berör den egna pro gradu -avhandlingen.

 

 
Other information 

Anmälning via WebOodi!

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi