Data on the course

Show instruction and examinations
KK-AKSK2SP Academic Writing (Swedish), 2 cr 
Code KK-AKSK2SP  Validity 01.01.2017 -
Name Academic Writing (Swedish)  Abbreviation Academic Writin 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 
SSKH, Pedagogiska fakulteten, Juridiska fakulteten

 

 
Timing 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Learning outcomes 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska " känna till kriterierna för en vetenskaplig text " kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text " kunna använda källor " kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons " kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten " kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

 
Completion methods 

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis). Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Contents 

Kursinnehåll:

  • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
  • skrivande inom arbetslivet
  • att referera, kommentera och argumentera
  • hantering av källor
  • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
  • textens flyt
  • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

 

 
Study materials and literature 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.  

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.  

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.  

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Assessment practices and criteria 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Relations to other study units 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190   Grunderna i akademiskt skrivande  

99685   Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710   Vetenskapligt skrivande för journalister  

99700   Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare  

99707   Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Akademiskt skrivande (svenska), period III  Course  Jenny Sylvin  18.01.21 -01.03.21
registration period has ended Akademiskt skrivande (svenska), period IV  Course  Jenny Sylvin  19.03.21 -07.05.21
registration period has ended Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, period IV  Course  Jenny Sylvin  23.03.21 -04.05.21
registration period has not begun Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, intensivperiod  Course  Jenny Sylvin  17.05.21 -28.05.21

Future examinations
No examinations in WebOodi