Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
MSV-LJ302 Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp 
Kod MSV-LJ302  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ledning av tjänsteproduktionen  Förkortning Ledning av tjän 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformFördjupade studier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Beskrivning
Målgrupp 

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

 • Studenter som avlägger den tematiska helheten i ledarskap antas i första hand
 
Timing 

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I.

 
Kunskapsmål 

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

 • förstå de centrala aspekter av tjänsteledarskap och tjänstelogik (service dominant logic)
 • förstå evolution, nuläge och förutsedd framtiden av strategisk tänkande i tjänsteledarskap
 • förstå tjänsteinnovation och konsumentbeteende inom tjänster
 • förstå ledarskap av personal i tjänsteorganisation och tjänstekultur
 • identifiera och utnyttja möjligheter att tillämpa tjänstelogik och –ledarskap i organisationer
 
Studieavsnittets form 

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i föreläsningar, individuell mellanfeedback på fallstudie, grupparbeten, skriftliga övningsarbeten, rapport på praktisk eller teoretisk fallstudie.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

För dem som avlägger studieavsnittet som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs avklarad introduktionskurs i ledarskap.

OBS! Läsåret 2017-2018 har studieavsnittet inga förhandskrav!

 
Rekommenderade valfria studier 

Samtliga studieavsnitt inom den tematiska helheten ledarskap.

 
Innehåll 

Studieavsnittet består av föreläsningar, litteraturstudier, övningsarbeten och gruppuppgifter.

 
Studiematerial och litteratur 

Bredvidläsningen:

 1. Lusch, R.F., Vargo, S.L. Service Dominant Logic, Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge UK, Cambridge University Press 2014. ca. 220 s.
 2. Wilson, A, Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm. UK, McGraw.-Hill, 2012. ca. 560 s.
 3. Agarwal, R., Selen, W., Roos, G., Green, R. (Eds.). The Handbook of Service Innovation, Springer, London, 2015. ca. 840 s.
 4. Samt av läraren anvisade artiklar.
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Kursen består huvudsakligen av tre olika delar, som bedöms på följande sätt:

 • Målsättning av fallstudie + individuell feedback diskussion (10 %)
 • Artikelanalys 1, 4-6-artiklar, (25 %)
 • Artikelanalys 2, 1 artikel (15%)
 • Fallstudierapport (50%)
 • Inlärningsdagbok, frivillig, (max. 12% extra)

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av lärare.

 
Ansvarig person 

Universitetslektor i statskunskap med förvaltning.

Medansvarig: Docent

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen  Kurs  Sebastian Godenhjelm,
Irmeli Lemola,
Jukka Ojasalo 
06.11.19ons 16.15-19.45
07.11.19to 16.15-19.45
27.11.19ons 16.15-19.45
28.11.19to 16.15-19.45
10.12.19ti 16.15-19.45
11.12.19ons 16.15-19.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi