Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
991920 Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska), 2 sp 
Kod 991920  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska)  Förkortning Populärvetenska 
Omfattning2 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Kursen är öppen för studerande på magister- och doktorandnivå, samt för forskare, vid Helsingfors universitet.

 
Timing 

Enligt studenternas eget val.

 
Kunskapsmål 

Efter kursen ska studenterna:

  • känna till skillnaden mellan en populärvetenskaplig text och en vetenskaplig text
  • kunna planera, strukturera och skriva en populärvetenskaplig text
  • ha utvecklat sin förmåga att ge och ta emot kamratrespons.

 

 
Innehåll 

På kursen diskuteras skillnaderna mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, deltagarna ska själva planera, strukturera och skriva en egen populärvetenskaplig artikel som kan publiceras i en tidskrift. Deltagarna ger varandra kamratrespons på sina texter.

 
Studiematerial och litteratur 

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Lärarens eget material.

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på aktiviteten på lektionerna samt på den färdiga artikeln. Det är läraren som gör den slutliga bedömningen. På kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Prestationssätt 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 12 h närundervisning och minst 42 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att de lämnar in uppgifter till varje lektion, ger respons på andra deltagares texter, samt genom att de färdigställer en populärvetenskaplig artikel.

 

 
Övrig information 

Anmälning via WebOodi! 

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi