Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
991980 Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska), 2 sp 
Kod 991980  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska)  Förkortning Skrivkurs för p 
Omfattning2 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Kursen är öppen för alla studerande som skriver sin pro gradu -avhandling på svenska.

 
Timing 

Under skrivprocessens gång.

 
Kunskapsmål 

Målet med kursen är att stöda studenterna i skrivprocessen.

Efter kursen ska studenterna:

  • veta vad som kännetecknar en god pro gradu -avhandling
  • känna till skrivstrategier som gör skrivarbetet lättare
  • utveckla förmågan att ge och ta emot kamratrespons på sina texter.

 

 
Innehåll 

Kursen tar upp den vetenskapliga stilen, strukturen på en vetenskaplig text, användning av källor i den egna vetenskapliga texten, hur man undviker plagiat, hur man argumenterar i en vetenskaplig text samt ett antal skrivstrategier.

 
Studiematerial och litteratur 

Språkhjälpen (www.sprakhjalpen.fi)

Strömqvist, Siv. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2010 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-7382-852-9

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Svinhufvud, Kimmo. Gradutakuu, 2010. ISBN 978-951-31-4699-3

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på hur aktiva studenterna är på lektionerna samt på hur väl uppgifterna utförts. Det är den kursansvarige (läraren) som gör den slutliga bedömningen. Under kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Prestationssätt 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 20 h kontaktundervisning och minst 34 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att lämna in uppgifter som berör den egna pro gradu -avhandlingen.

 

 
Övrig information 

Anmälning via WebOodi!

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi