Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-REKO1SP Retorik och kommunikation (svenska), 1 sp 
Kod KK-REKO1SP  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Retorik och kommunikation (svenska)  Förkortning Retorik och kom 
Omfattning1 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Juridiska fakulteten, SSKH, Pedagogiska fakulteten

 
Timing 

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

 
Kunskapsmål 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

  • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
  • kunna tillämpa argumentationsteknik
  • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
  • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

 

 
Studieavsnittets form 

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs. Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Innehåll 

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

  • grunderna i den klassiska retoriken
  • argumentation
  • tal- och presentationsteknik
  • talstruktur
  • olika typer av kommunikation.

 

 
Studiematerial och litteratur 

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Förbindelser med andra studieperioder 

Studieavsnittet motsvarar följande kurs (2016-2017):  

99701   Muntlig färdighet

 

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Retorik och kommunikation (svenska), period IV  Kurs  Jenny Sylvin  15.03.21 -04.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi