Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-AKSK2SP Akademiskt skrivande (svenska), 2 sp 
Kod KK-AKSK2SP  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Akademiskt skrivande (svenska)  Förkortning Akademiskt skri 
Omfattning2 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 
SSKH, Pedagogiska fakulteten, Juridiska fakulteten

 

 
Timing 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Kunskapsmål 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska " känna till kriterierna för en vetenskaplig text " kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text " kunna använda källor " kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons " kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten " kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

 
Studieavsnittets form 

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis). Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Innehåll 

Kursinnehåll:

  • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
  • skrivande inom arbetslivet
  • att referera, kommentera och argumentera
  • hantering av källor
  • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
  • textens flyt
  • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

 

 
Studiematerial och litteratur 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.  

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.  

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.  

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Förbindelser med andra studieperioder 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190   Grunderna i akademiskt skrivande  

99685   Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710   Vetenskapligt skrivande för journalister  

99700   Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare  

99707   Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Akademiskt skrivande (svenska), period IV  Kurs  Jenny Sylvin  19.03.21 -07.05.21
anmälningstiden avslutad Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, period IV  Kurs  Jenny Sylvin  23.03.21 -04.05.21
anmälningstiden har inte börjat Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, intensivperiod  Kurs  Jenny Sylvin  17.05.21 -28.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi