Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
405614 Jatkotutkintoa täydentävät opinnot, 3-60 op 
Tunniste 405614  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Jatkotutkintoa täydentävät opinnot  Lyhenne Jatkotutk täyd 
Laajuus3-60 op   
OpiskelumuotoJatko-opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Jatko-opiskelijaksi valitulta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, mikäli hän on suorittanut perustutkintonsa muualla kuin Helsingin yliopistossa tai muussa oppiaineessa kuin siinä, jossa hänelle on myönnetty oikeus suorittaa jatkotutkinto.

 
Ajoitus 

Jos jatko-opiskelijalta vaaditaan täydentäviä opintoja, hän ei voi jättää väitöskirjaansa (tai lisensiaatintutkimustaan) tarkastettavaksi eikä hän voi saada kokonaisuusmerkintöjä tutkintoon sisältyvistä opinnoista ennen kuin hän on suorittanut häneltä vaaditut täydentävät opinnot.

 
Tavoite 

Opiskelija on saavuttanut valmiudet jatkokoulutukseen.

 
Sisältö 

Täydentävät opinnot voivat olla esim. syventäviä opintoja tai metodiopintoja. Jatko-opintotoimikunta vahvistaa täydentävät opinnot laitoksen ehdotuksesta jatko-opiskelijaksi valitsemisen yhteydessä. Täydentäviä opintoja voidaan vaatia enintään 60 opintopisteen verran. Opinnot eivät sisälly lisensiaatin- tai tohtorintutkintoon.

 
Suoritustavat 

Jatko-opintotoimikunnan vahvistamien täydentävien opintojen suorittaminen ohjaajan kanssa sovitulla tavalla.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa