Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
40484 Kieliteknologia, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (CLT200S), 35 op 
Tunniste 40484  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Kieliteknologia, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (CLT200S)  Lyhenne CLT200S 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Kieliteknologia 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Sivuaineopiskelijat

 
Ajoitus 

Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen keskivaiheessa.

 
Tavoite 

Opiskelija oppii

  • käyttämään kieliaineistoja, so. tekstejä, sanastoja, sanakirjoja ja mielellään myös äänityksiä digitaalisessa muodossa siten, että tuntee näiden talletusmuotoja
  • esim. skriptiohjelmoinnilla eristämään niistä tarvitsemiaan osia aineistoista ja voi muuntaa aineistoja tarvittaviin muotoihin
  • tuntemaan, käyttämään ja yhdistelemään tärkeimpiä kieliteknologisia työkaluja, joilla kieltä voidaan analysoida (siis sekä sääntöpohjaisia että tilastollisia menetelmiä) sekä
  • käyttämään myös sellaisia valmiita työkaluja, joiden avulla voidaan laatia tällaisia analyysiohjelmia
 
Sisältö 

Aineopinnoissa opitaan taitoja ja valmiuksia ongelmakeskeisesti ratkaisemalla tiettyjä asioita käyttäen tehtäviin soveltuvia työkaluja.

 
Vastuuhenkilö 

professori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa