Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KUMA-TA312 Ajankohtaista taidehistorian tutkimusta II, 5 op / 5 ov 
Tunniste KUMA-TA312  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Ajankohtaista taidehistorian tutkimusta II  Lyhenne Ajankohtaista t 
Laajuus5 op / 5 ov   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kulttuuriperinnön maisteriohjelma 

Kuvaus
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ajankohtaista taidehistoriallista tutkimusta, sen tieteidenvälisiä yhteyksiä ja keskusteluja sekä alan kansainvälisten ja kotimaisten julkaisusarjojen kentän. Hän on muodostanut kuvan ajankohtaisista tutkimusteemoista ja suuntauksista ja pystyy soveltamaan niiden näkökulmia ja teoreettisia keskusteluja omissa kirjallisissa töissään. Hän osaa eritellä kriittisesti niiden teoreettisia ja metodologisia valintoja ja tarkastella analyysin toimivuutta, argumentaatiota ja esitystapaa.

 
Toteutus 

Toteutus ja suoritustavat: Erikoiskurssi, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. 8-12 liuskan kotiessee).

Jakso suoritetaan opettajan kanssa sovittuna ja ohjeistettuna taidehistoriallisten aikakauskirja-artikkelien ja tutkimusten analyysitehtävänä. Analyysit noudattavat tieteellisissä lehdissä käytettävien kirjallisuuskatsausten rakennetta ja tyyliä. Jakso suoritetaan itsenäisesti tai ryhmässä laadittuna kirjallisena tai suullisena työnä. Jakso voidaan myös suorittaa myös harjoituskurssina.

 
Sisältö 

Opintojakso syventää opiskelijan käsitystä tutkimuksen rakentumisen ja argumentoinnin luonteesta. Opiskelija tutustuu noin 300–400 sivuun ajankohtaista taidehistoriallista tutkimusta koostaen itsenäisesti vastuuopettajan kanssa neuvotellen luettavan kokonaisuuden alan tutkimuskirjallisuudesta ja aikakauskirja-artikkeleista.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

0-5. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden toteutumiseen ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi itse- tai vertaisarviointia.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ajankohtaista taidehistorian tutkimusta II (KUMA-TA302 / KUMA-TA313)  Luentokurssi  Kirsi Saarikangas  02.09.20 -28.09.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa