Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIM-LI510 Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja, opintokokonaisuus, 15 op 
Tunniste KIM-LI510  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja, opintokokonaisuus  Lyhenne Muinaisen Lähi- 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Kielten maisteriohjelma 

Opettajat
Nimi
Saana Svärd 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Valinnainen opintokokonaisuus. Kielten maisteriohjelma vastaa opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuus on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Opintokokonaisuuden voi suorittaa koska tahansa.

Opintokokonaisuuden sisältämiä opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet. Lisäksi opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) historiasta ja kulttuurista, noin ajalta 3500 eaa. - 337 jaa.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä, mutta opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden jatkaa ja syventää kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuuden "Muinaisen Lähi-idän kielet" antamia tietoja.

 
Sisältö 

Opintokokonaisuus muodostuu kahdesta osasta: 1) "Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja" KIM-LI510 ja "Muinaisen Lähi-idän kielet" KIM-LI530. Kummatkin ovat suuruudeltaan 15 op.

"Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja"  on valinnainen opintokokonaisuus, johon opiskelija valitsee yhteensä 15 op seuraavista opintojaksoista (kukin suuruudeltaan 5 op): Muinaisen Lähi-idän historia; Muinaisen Lähi-idän kirjallisuus; Muinaisen Lähi-idän uskonto; Muinaisen Lähi-idän arkeologia; Erityisalan kurssi muinaiseen Lähi-itään liittyen.

"Muinaisen Lähi-idän kielet"on valinnainen opintokokonaisuus, johon opiskelija valitsee yhteensä 15 op opintojaksoja (kukin suuruudeltaan 5 op). Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojaksot "Akkadi 1" ja "Akkadi 2", hän voi suorittaa opintojaksot  "Akkadi 3" ja "Akkadi 4" osana tätä opintokokonaisuutta. Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojaksot "Muinaisegypti 1" ja "Muinaisegypti 2", hän voi suorittaa opintojaksot  "Muinaisegypti 3" ja "Muinaisegypti 4" osana tätä opintokokonaisuutta. Jos opiskelija on aiemmin suorittanut opintojakson "Sumeri 1", hän voi suorittaa opintojakson "Sumeri 2" osana tätä opintokokonaisuutta. Lisäksi opintokokonaisuuteen voi sisällyttää opintojaksot "Lähi-idän nuolenpääkieli", "Ugarit", "Foinikia", "Aramea", "Klassinen heprea" ja "Kopti", jotka on kaikki mahdollista suorittaa myös osana kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuutta "Muinaisen Lähi-idän kielet".

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Arvosana muodostuu suoritettujen opintojaksojen arvosanojen perusteella.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa