Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-M203 TVT matematiikan opetuksessa, 5 op 
Tunniste MFK-M203  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi TVT matematiikan opetuksessa  Lyhenne TVT matematiika 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
 
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Toni Silvennoinen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikan opetuksen opinnot
Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)
Matematiikan aineopinnot luokanopettajille

Opintojakso on tarjolla matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille sekä opiskelijoille, jotka opiskelevat matematiikkaa toisena opetettavana aineenaan.

 
Ajoitus 

Kandiopintojen 2. vuosi

Opintojakso koostuu useasta osasuorituksesta. Osasuorituksia on mahdollista tehdä koko lukukauden ajan, mutta kaikki osasuoritukset eivät ole tarjolla jokaisessa opetusperiodissa. Opintojakso on ensimmäisen kerran opetusohjelmassa keväällä 17/18.

 
Osaamistavoitteet 
  • Opiskelija tutustuu valitsemiinsa matematiikan opetukseen soveltuviin digitaalisiin välineisiin ja kykenee soveltamaan välineitä omassa opetuksessaan.
  • Opiskelija saa lisää valmiuksia huomioida opetuksessaan ylioppilastutkinnon sähköistämisen (vrt. Aineenopettajan digitaaliset työkalut I ja II osaamistavoiteet).
  • Opiskelija saa käsityksen verkko-opiskelusta.
 
Toteutus 

Opintojakso totetetaan lähi- ja verkko-opetuksena.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Opintojakso Opiskelijan digitaidot, orientaatio (DIGI-100A), 2 op tai TVT-ajokortti 57590, 3 op.

 
Sisältö 

Opintojakso koostuu osasuorituksista, joista opiskelija voi valita suorituksia viiden (5) opintopisteen edestä. Opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa yli viiden opintopisteen laajuisena. Opintojaksoon on mahdollista sisällyttää alla lueteltuja osasuorituksia myös opintojaksosta Aineenopettajan digitaaliset työkalut II (MFK-201), mikäli suoritukset eivät jo sisälly Aineenopettajan digitaaliset työkalut II tai jonkin toisen opintojakson suoritukseen.

Osasuoritukset:

HUOM! Ennen 1.8.2017 aloittanut opiskelija, joka siirryt uuteen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan: tarkistathan osasuoritusten vastaavuuden vanhojen kurssien kanssa ennen ilmoittautumista! Et voi suorittaa sisällöllisesti samaa opintojaksoa kahta kertaa.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opiskelija osallistuu osasuorituksista riippuen lähi- ja verkko-opetukseen ja tekee harjoitustehtäviä. Joissain osasuorituksissa saattaa olla loppukoe.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 
Suoritustavat 

Kun kaikki osasuoritukset on tehty, merkintä opintojaksosta pyydetään e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94801/lomake.html (vaatii kirjautumisen ad-tunnuksilla).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa