Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
991980 Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (ruotsi), 2 op 
Tunniste 991980  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (ruotsi)  Lyhenne Kirjoittamisen 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kursen är öppen för alla studerande som skriver sin pro gradu -avhandling på svenska.

 
Ajoitus 

Under skrivprocessens gång.

 
Osaamistavoitteet 

Målet med kursen är att stöda studenterna i skrivprocessen.

Efter kursen ska studenterna:

  • veta vad som kännetecknar en god pro gradu -avhandling
  • känna till skrivstrategier som gör skrivarbetet lättare
  • utveckla förmågan att ge och ta emot kamratrespons på sina texter.

 

 
Sisältö 

Kursen tar upp den vetenskapliga stilen, strukturen på en vetenskaplig text, användning av källor i den egna vetenskapliga texten, hur man undviker plagiat, hur man argumenterar i en vetenskaplig text samt ett antal skrivstrategier.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Språkhjälpen (www.sprakhjalpen.fi)

Strömqvist, Siv. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2010 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-7382-852-9

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Svinhufvud, Kimmo. Gradutakuu, 2010. ISBN 978-951-31-4699-3

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på hur aktiva studenterna är på lektionerna samt på hur väl uppgifterna utförts. Det är den kursansvarige (läraren) som gör den slutliga bedömningen. Under kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

 

 
Suoritustavat 

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 20 h kontaktundervisning och minst 34 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att lämna in uppgifter som berör den egna pro gradu -avhandlingen.

 

 
Lisätiedot 

Anmälning via WebOodi!

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa