Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KK-AKSK2SP Akateeminen kirjoittaminen (ruotsi), 2 op 
Tunniste KK-AKSK2SP  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Akateeminen kirjoittaminen (ruotsi)  Lyhenne Akateeminen kir 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 
SSKH, Pedagogiska fakulteten, Juridiska fakulteten

 

 
Ajoitus 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Osaamistavoitteet 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska " känna till kriterierna för en vetenskaplig text " kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text " kunna använda källor " kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons " kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten " kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

 
Toteutus 

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis). Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Sisältö 

Kursinnehåll:

  • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
  • skrivande inom arbetslivet
  • att referera, kommentera och argumentera
  • hantering av källor
  • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
  • textens flyt
  • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.  

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.  

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.  

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190   Grunderna i akademiskt skrivande  

99685   Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710   Vetenskapligt skrivande för journalister  

99700   Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare  

99707   Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Akademiskt skrivande (svenska), period III  Kurssi  Jenny Sylvin  18.01.21 -01.03.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Akademiskt skrivande (svenska), period IV  Kurssi  Jenny Sylvin  19.03.21 -07.05.21
ilmoittautumisaika on päättynyt Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, period IV  Kurssi  Jenny Sylvin  23.03.21 -04.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Akademiskt skrivande (svenska), medicinska fakulteten, intensivperiod  Kurssi  Jenny Sylvin  17.05.21 -28.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa