Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
ME-013A Metsätieteiden kenttäkurssi: metsäekonomia, 3 op 
Tunniste ME-013A  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Metsätieteiden kenttäkurssi: metsäekonomia  Lyhenne Metsätieteiden 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Metsätieteiden kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Pasi Puttonen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuoden keväällä.

 
Osaamistavoitteet 

Kenttäkurssin tavoitteena on soveltaa käytäntöön teorioita, joita on käsitelty metsäekonomian perusteet opintojaksolla. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää metsien ekonomiaan liittyvää tietoa.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

ME001, ME-011, ME-012

 
Sisältö 

Kysely- ja haastattelumenetelmä, investointi- ja kannattavuuslaskelmat, metsän arvonmääritys.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kenttäkurssilla jaettava materiaali.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arvioidaan asteikolla 0–5.

 
Suoritustavat 

Opetus toteutetaan intensiivikurssina periodissa IV ja toukokuussa intensiiviperiodissa sekä  kenttäkurssina Hyytiälän metsäasemalla.

Työtapoina ovat projektityöt ja harjoituskokonaisuudet, joilla kehitetään opiskelijoiden ongelmien ratkaisukykyä joko yksilöinä tai osana ryhmää.

 
Lisätiedot 

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Osa Metsätieteiden kenttäkurssia ME-013.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Mika Rekola.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Metsätieteiden kenttäkurssi: metsäekonomia  Kenttäkurssi  Mika Rekola 
30.03.20ma 10.15-11.45
27.04.20ma 10.15-11.45

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa