Opetuksen tai tentin tiedot


406044, Valinnaiset temaattiset opinnot: Digitaalinen sisällöntuotantopaja, 5 op
Tunniste 406044 Opetuskielet suomi
Nimi Valinnaiset temaattiset opinnot: Digitaalinen sisällöntuotantopaja Lyhenne Valinn temaatt 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Arkeologia 
Opiskelumuoto Seminaari  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 25.01.2017 -03.05.2017 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Kohderyhmä 

Seminaarityöskentelyn vuoksi osallistujien määrä on rajoitettu 12:een. Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa on opiskelijan pääainetta ja motivaatiota selvitteleviä ennakkokysymysiä, joiden perusteella osallistujat valitaan.

 
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tutkimuskirjallisuudesta ja kuva-arkistoista aineistoja ja prosessikirjoittamisen keinoin laatia niistä populaareja kokonaisuuksia. Hänellä on alustavat valmiudet työskennellä digitaalisissa kulttuuriperintöprojekteissa, ja hän kykenee käsittelemään tekstejään ryhmässä sekä antamaan rakentavaa vertaispalautetta toisille.

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan humanistisen tiedon ja kuva-arkistojen jalostamiseen verkkosovellukseksi sekä tieteen popularisointiin. Kurssilaiset osallistuvat Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toteuttaman Wiipuri-portaalin (http://wiipuri.fi/) sisällöntuotantoon. Popularisointia ja digitaalipohjaista kulttuuriperintötyötä esittelevien luentojen jälkeen opiskelijatluovat itsenäisesti sisältöjä portaaliin, joita työstetään seminaarimuotoisesti.

 
Suoritustavat 

Opetus koostuu lähitapaamisista ja luennoista (6 h) sekä seminaarityöskentelystä (15 h) sekä tekstien kirjoittamisesta ja kuva-aineistojen valikoinnista. Kirjallisista- ja kuvallisista suorituksista sisältöineen ja laajuuksineen sovitaan kurssin aikana opettajan kanssa. Tekstien jakamisessa ja käsittelyssä käytetään Moodle-alustaa.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Lähitapaamisissa 80 %:n läsnäolopakko.

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/406044/116510672

 

Vastaa kysymyksiin.
  * = Pakollinen kysymys*


*


*Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Seminaari  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
11/-
Ilm.aika päättynyt
03.01.17 klo 08.00-
17.01.17 klo 23.59
Valinnaiset temaattiset opinnot: Digitaalinen sisällöntuotantopaja Visa Immonen
25.01.17
    ke 16.30-19.00 
01.02.17
    ke 16.30-19.00 
13.02.17
    ma 16.30-19.00 
08.03.17
    ke 16.30-19.00 
05.04.17
    ke 16.30-19.00 
03.05.17
    ke 16.30-19.00 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.