Opetuksen tai tentin tiedot


406761, Käsiteanalyysi ja termityö (SSU311/SSU356), 4 op
Tunniste 406761 Opetuskielet suomi
Nimi Käsiteanalyysi ja termityö (SSU311/SSU356) Lyhenne SSU311 
Laajuus 4 op  Vastuuyksikkö Suomen kieli 
Opiskelumuoto Kurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 17.01.2017 -02.05.2017 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Sisältö 

Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen eri tieteenaloilla sekä monikieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman opinnäytteen tai tutkimuksen käsitteistöä. Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen. Kurssi rakentuu Tieteen termipankin ( www.tieteentermipankki.fi) ympärille, ja se sopii erityisesti syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi. Suoritukseen kuuluu luentojen ja oheislukemiston ohella oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö sekä luentopäiväkirja/loppuraportti. Arvostelu hyv/hyl.

Kurssi on avoin humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille ja keskustakampuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmien jatko-opiskelijoille. Perustutkinto-opiskelijat sopivat vastaavuudesta aineen vastuuhenkilön kanssa ja jatko-opiskelijat ohjaajansa tai tohtoriohjelman vastuuhenkilön kanssa.

Kurssi käy suomen kielen oppiaineen lisäksi esim. seuraaviin tutkintovaatimusten kohtiin: TTT104, WNA/MNA320, KAR331, TES220TT, TES340ET, TYY250ET, TYY320ET. Etusijalla ovat syventävien opintojen vaiheessa olevat opiskelijat ja jatko-opiskelijat.

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/406761/114783257

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Kurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
22/35
Ilm.aika päättynyt
13.12.16 klo 09.00-
18.12.16 klo 23.59
Käsiteanalyysi ja termityö (SSU311/SSU356) Kaarina Pitkänen-Heikkilä
17.01.-02.05.17
    ti 10.00-12.00 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.