Opetuksen tai tentin tiedot


40441, Musiikkisignaalin spektrianalyysi (TMU231CE), 5 op
Tunniste 40441 Opetuskielet suomi
Nimi Musiikkisignaalin spektrianalyysi (TMU231CE) Lyhenne TMU231CE 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Musiikkitiede 
Opiskelumuoto Kurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 19.01.2017 -04.05.2017 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Ajoitus 

1. lukuvuodesta alkaen.

Kurssi järjestetään joka toinen lukuvuosi.

 
Tavoite 

Kurssi antaa valmiudet spektrianalyysiohjelmien hyödyntämiseen tutkimuksen apuna.

 
Sisältö 

Kurssilla perehdytään spektrianalyysimenetelmien toimintaperiaatteisiin ja analyysiohjelmien käyttöön luentojen ja käytännön harjoittelun avulla. Materiaalina käytetään musiikkiäänitteitä ja soitinääniä.

 
Suoritustavat 

Kurssi suoritetaan kahdella harjoitustyöllä, jotka raportoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Toinen harjoitustöistä keskittyy musiikkiesityksen tai -teoksen analyysiin ja toinen soitinääniin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Pohjatietovaatimuksena on Musiikkiakustiikka.

 
Lisätiedot 

Opetuspaikka musiikkitieteen studio U38 C118a.

 
Toteutus ja työtavat 

Työskentely keskittyy itse valitun aineiston analysointiin, jota tuetaan teoriaa ja menetelmiä käsittelevällä luento-opetuksella.

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/40441/114778803

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Oppimateriaali ja välineistö koostuu verkkoaineistosta ja studion tietokoneohjelmista.

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Kurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
12/12
Ilm.aika päättynyt
13.12.16 klo 10.00-
19.01.17 klo 23.59
Musiikkisignaalin spektrianalyysi (TMU231CE) Kai Lassfolk
19.01.-04.05.17
    to 14.15-15.45 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.