Opetuksen tai tentin tiedot


400473, Audiovisuaalinen mediasivistys (TET1062e), 3 op
Tunniste 400473 Opetuskielet suomi
Nimi Audiovisuaalinen mediasivistys (TET1062e) Lyhenne TET1062e 
Laajuus 3 op  Vastuuyksikkö Elokuva- ja televisiotutkimus 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 14.03.2017 -02.05.2017 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Kohderyhmä 

Yhteiskurssi OKL Mediakasvatuksen ja Avoimen yliopiston kanssa.

Etusijalla elokuva- ja televisiotutkimuksen sekä mediakasvatuksen opiskelijat (yhteensä 25 paikkaa) ja avoimen opiskelijat (10 paikkaa), yhteensä enintään 35 opiskelijaa.

Kurssi käy seuraaviin tutkintovaatimuskohtiin:
400473, Mediakasvatus (TET1062e), 3 op (Opintojakso on osa Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.)
63952, Erityisnäkökulma (sa) Audiovisuaalinen mediasivistys, 4 op (Opintojakso on osa Mediakasvatuksen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.)

 
Sisältö 

Kurssilla tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan perusteisiin ja analyysin ongelmakohtiin. Tarkastelu keskittyy nimenomaan elokuvallisen narraation perusominaisuuksiin; tulkinnallisia ja historiallisesti spesifejä kysymyksiä kurssilla ei käsitellä. Esimerkkeinä käytetään laajaa elokuva-aineistoa, jossa painottuvat valtavirta- ja taide-elokuvat. Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään audiovisuaalista kerronnan keinoja eri kerronnallisten moodien puitteissa. Tärkeitä ovat seuraavat aiheet: Elokuvan seuraamisen kognitiivinen perusta; elokuvakerronnan moodit; elokuvan rakenne; ajan, tilan, kausaliteetin sekä metaforiikan hahmottuminen; henkilön ja kertojan käsitteet, audiovisuaalisen kerronnan tasot.

 
Suoritustavat 

Luennot, oppimispäiväkirja, harjoitustyö

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/400473/114640106

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
35/25
Ilm.aika päättynyt
07.12.16 klo 09.00-
28.02.17 klo 23.59
Audiovisuaalinen mediasivistys (TET1062e) Harri Kilpi
14.03.-11.04.17
    ti 16.15-18.45 
25.04.-02.05.17
    ti 16.15-18.00 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.