Information om undervisning eller tenter


PED0062, AO & Aikope: Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari, 8 sp
Kod PED0062 Undervisningsspråk finska
Namn AO & Aikope: Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari Förkortning AO & Aikope: Opettaj 
Omfattning 8 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i pedagogik 
Undervisningsform Kurs  Bedömning Allmän skala 
Tid 06.01.2020 -24.05.2020 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade

Beskrivning
Timing 

Kaikille yhteiset luennot

07.01.2020 14.15-15.45  Porthania, PI - Eero Salmenkivi
08.01.2020 14.15-15.45  Porthania, PI  - Eero Salmenkivi
09.01.2020 14.15-15.45  Porthania, PI   - Eero Salmenkivi
10.01.2020 14.15-15.45  Porthania, PI  - Janne Säntti
13.01.2020 10.15-11.45  Porthania, PI - Janne Säntti
14.01.2020 10.15-11.45  Porthania, PI - Janne Säntti

 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/fi/PED0062/132364470

 

Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Kurs  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
240/-
AO & Aikope: Opettaja työnsä tutkijana - Tutkimusseminaari
06.01.-24.05.20

Anmälningstid
Anmälning
Seminarium  Lärare Tid och plats
Antal
  13/16
Matematiikka, ryhmä 1 Rauno Koskinen
Markku Hannula
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 10.15-11.45,  
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
15.01.20
    ons 14.15-15.45,  
20.02.20
    to 12.15-13.45,  
21.02.20
    fre 12.15-13.45,  
13.05.20
    ons 10.15-13.45,  
14.05.20
    to 10.15-13.45,  
15.05.20
    fre 10.15-13.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  17/16
Aikope: ryhmä 1 Ulla-Maija Salo
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
    ti 14.15-17.45,  
24.01.20
    fre 12.15-15.45,  
31.01.20
    fre 12.15-15.45,  
12.03.-02.04.20
    to 14.15-17.45,  
16.04.20
    to 14.15-17.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  17/16
Aikope: ryhmä 2 Seija Karppinen
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
24.01.20
    fre 12.15-15.45,  
06.02.20
    to 12.15-15.45,  
11.02.20
    ti 12.15-15.45,  
12.03.-19.03.20
    to 14.15-17.45,  
16.04.20
    to 14.15-17.45,  
17.04.20
    fre 12.15-15.45,  
20.04.20
    må 14.15-17.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  14/16
Aikope: ryhmä 4 Kalle Juuti
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
24.01.20
    fre 12.15-15.45,  
30.03.20
    må 10.15-15.45,  
31.03.20
    ti 12.15-15.45,  
01.04.20
    ons 12.15-15.45,  
11.05.20
    må 10.15-15.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  5/16
Fysiikka Johanna Jauhiainen
Jarkko Lampiselkä
07.01.20
    ti 10.15-13.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
16.01.20
    to 10.15-11.45,  
22.01.20
    ons 12.15-13.45,  
13.02.20
    to 08.15-11.45,  
11.05.20
    må 10.15-13.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 10.15-13.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  13/16
Historia ja yhteiskuntaoppi, ryhmä 1 Mikko Puustinen
07.01.20
    ti 12.15-13.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 12.15-13.45,  
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
18.02.20
    ti 08.15-09.45,  
20.02.20
    to 08.15-09.45,  
05.05.20
    ti 16.15-19.45,  
06.05.20
    ons 16.15-19.45,  
13.05.20
    ons 16.15-19.45,  
18.05.20
    må 16.15-19.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  12/16
Kemia Johanna Jauhiainen
Jarkko Lampiselkä
07.01.20
    ti 10.15-13.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
06.02.20
    to 08.15-15.45,  
13.02.20
    to 08.15-11.45,  
06.03.20
    fre 08.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  8/16
Maantiede Sirpa Tani
07.01.20
    ti 10.15-11.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 12.15-13.45,  
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
17.02.20
    må 10.15-11.45,  
20.02.20
    to 10.15-11.45,  
11.05.20
    må 12.15-15.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  13/16
Matematiikka, ryhmä 3 Rauno Koskinen
Markku Hannula
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 10.15-11.45,  
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
15.01.20
    ons 14.15-15.45,  
20.02.20
    to 12.15-13.45,  
21.02.20
    fre 12.15-13.45,  
11.05.20
    må 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,  
15.05.20
    fre 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  5/16
Psykologia & Uskonto Ritva Ketonen
07.01.20
    ti 12.15-13.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 12.15-13.45,  
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
18.02.20
    ti 08.15-09.45,  
20.02.20
    to 08.15-09.45,  
11.05.20
    må 12.15-15.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  18/16
Uskonto, ryhmä 1 Marjaana Kavonius
Jussi Ikkala
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 08.15-09.45,  
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 08.15-09.45,  
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
11.02.20
    ti 08.15-09.45,  
13.02.20
    to 08.15-09.45,  
31.03.20
    ti 08.15-11.45,  
01.04.20
    ons 08.15-11.45,  
13.05.20
    ons 08.15-11.45,  
14.05.20
    to 08.15-11.45,  
15.05.20
    fre 08.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  13/16
Uskonto, ryhmä 2 Marjaana Kavonius
Jussi Ikkala
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 08.15-09.45,  
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 08.00-09.30,  
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
11.02.20
    ti 08.15-09.45,  
13.02.20
    to 08.15-09.45,  
01.04.20
    ons 08.15-11.45,  
13.05.20
    ons 08.15-11.45,  
14.05.20
    to 08.15-11.45,  
15.05.20
    fre 08.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  18/16
Vieraat kielet, ryhmä 1 Milla Luodonpää-Manni
07.01.20
    ti 10.15-11.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
20.01.20
    må 14.15-15.45,  
29.01.20
    ons 14.15-15.45,  
24.02.20
    må 10.15-11.45,  
30.03.20
    må 08.15-11.45,  
31.03.20
    ti 08.15-11.45,  
01.04.20
    ons 08.15-11.45,  
11.05.20
    må 10.15-13.45,  
12.05.20
    ti 08.15-11.45,  
18.05.20
    må 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  18/16
Vieraat kielet, ryhmä 2 Toni Mäkipää
07.01.20
    ti 10.15-11.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
20.01.20
    må 12.15-13.45,  
24.01.20
    fre 08.15-09.45,  
24.02.20
    må 14.15-15.45,  
30.03.20
    må 12.15-15.45,  
31.03.20
    ti 12.15-15.45,  
01.04.20
    ons 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 08.15-11.45,  
14.05.20
    to 08.15-11.45,  
15.05.20
    fre 08.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  15/16
Vieraat kielet, ryhmä 3 Milla Luodonpää-Manni
07.01.20
    ti 12.15-13.45,  
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
20.01.20
    må 12.15-13.45,  
30.01.20
    to 12.15-13.45,  
24.02.20
    må 12.15-13.45,  
19.03.20
    to 16.15-17.45,  
24.03.20
    ti 16.15-17.45,  
25.03.20
    ons 16.15-17.45,  
26.03.20
    to 16.15-17.45,  
02.04.20
    to 16.15-17.45,  
06.04.20
    må 16.15-17.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 10.15-13.45,  
20.05.20
    ons 10.15-13.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  17/16
Vieraat kielet, ryhmä 4 Milla Luodonpää-Manni
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 12.15-13.45,  
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
22.01.20
    ons 12.15-13.45,  
30.01.20
    to 14.15-15.45,  
25.02.20
    ti 10.15-11.45,  
30.03.20
    må 12.15-15.45,  
31.03.20
    ti 12.15-15.45,  
01.04.20
    ons 12.15-15.45,  
14.05.20
    to 10.15-13.45,  
15.05.20
    fre 10.15-13.45,  
19.05.20
    ti 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  16/16
Äidinkieli & S2, ryhmä 2 Satu Grünthal
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 10.15-11.45,  
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
16.01.20
    to 14.15-15.45,  
19.02.20
    ons 12.15-13.45,  
21.02.20
    fre 10.15-11.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,  
14.05.20
    to 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 30.10.19 klo 09.00-
08.12.19 klo 23.59
Antal
  14/16
Äidinkieli & S2, ryhmä 3 Liisa Tainio
Maria Ahlholm
07.01.20
    ti 14.15-15.45,  
08.01.20
    ons 10.15-11.45,  
    ons 14.15-15.45,  
09.01.20
    to 14.15-15.45,  
10.01.20
    fre 14.15-15.45,  
13.01.20
    må 10.15-11.45,  
14.01.20
    ti 10.15-11.45,  
16.01.20
    to 14.15-15.45,  
18.02.20
    ti 12.15-13.45,  
19.02.20
    ons 12.15-13.45,  
30.03.20
    må 12.15-15.45,  
31.03.20
    ti 12.15-15.45,  
01.04.20
    ons 08.15-11.45,  
12.05.20
    ti 12.15-15.45,  
13.05.20
    ons 12.15-15.45,