Information om undervisning eller tenter


DATA11004, Data Science Project I, 5 sp
Kod DATA11004 Undervisningsspråk finska, engelska
Namn Data Science Project I Förkortning Data Science Project 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Magisterprogrammet i data science 
Undervisningsform Laboratorium arbete  Bedömning Allmän skala 
Tid 14.01.2020 -28.04.2020 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 14.05.2021


Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Laboratorium arbete  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
37/-
Data Science Project I Arto Klami
14.01.-25.02.20
    ti 10.15-12.00,  
10.03.-07.04.20
    ti 10.15-12.00,  
21.04.-28.04.20
    ti 10.15-12.00,  

Anmälningstid
Anmälning
Anmäl 1 grupp
Övningsgrupp  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 09.12.19 klo 09.00-
28.04.20 klo 23.59
Antal
  37/99
Group 99
14.01.-28.04.20