Data on teaching or examination


PED111, Perusharjoittelu, 9 cr
Code PED111 Languages of instruction Finnish
Name Perusharjoittelu Abbreviation Perusharjoittelu 
Scope 9 cr  Unit Department of Educational sciences 
Form of study Course  Grading Pass-Fail 
Date 04.09.2019 -01.03.2020 Additional data  
Teaching designed for
Data was last edited 24.09.2019

Description
Timing 

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittaudu pääaineesi (ensimmäinen opetettava aine) mukaiseen ryhmään. Jos aiot harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, kirjoita aine sille varattuun kenttään. Ilmoittaudu myös kouluuntutustumisen jaksolle. Kouluun tutustuminen tulee suorittaa ennen perusharjoitteluun osallistumista! Huom: ilmoittautuminen on sitova! Harjoittelun voi perua vain painavasta syystä, ja peruutuksesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin.

 

Reflektio (1 op)

Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op suoritetaan samaan aikaan harjoittelun kanssa. Muista ilmoittautua myös oman pääaineesi reflektioryhmään! Reflektioryhmät käynnistyvät jo syyskuun puolella. Jotta opiskelija voi osallistua perusharjoitteluun, tulee syksyn ainedidaktiikan luennot ja ryhmät (ainedidaktiikan perusteet) olla suoritettuna (riittää jos osallistuu opetukseen syksyllä 2019). Kahden aineen harjoittelijat osallistuvat molempien aineiden ainedidaktiikan ryhmiin.

 

Harjoittelujakso kouluissa on 21.10.-13.12.2019.

Kouluun tutustuminen järjestetään yliopiston harjoittelukouluissa ajalla 4.-6.9.2019. Opiskelijan tulee varata kaikki kolme päivää opiskeluun. 

Opetusharjoittelu suoritetaan ohjatusti yliopiston harjoittelukouluissa tai kenttäkouluverkoston kenttäkouluissa. Kasvatustieteellinen tiedekunta jakaa harjoittelupaikat. 

Harjoitteluajanjakso on varattava kokonaan harjoittelulle. Harjoittelu tapahtuu ohjaavan opettajan ja koulun aikataulun mukaan. Aikataulu selviää viimeistään harjoittelun ensimmäisenä päivänä.

HARJOITTELUN JOHDANTOTILAISUUDET (läsnäolo pakollinen):

Kaikki harjoittelijat: to 10.10. klo 16.15 - 17.00. Porthania PI

Kenttäkouluissa harjoittelevat: to 10.10 klo 17.00-17.45 Porthania, PI (rikostaustaotteet tarkistetaan kenttäkouluissa harjoittelevilta infotilaisuuden yhteydessä)

Yliopiston normaalikouluissa harjoittelevat: Harjoittelu alkaa maanantaina 21.10.2019 klo 8:30 rehtorin infotilaisuudella.

Syksyn 2019 perusharjoittelun koulujako julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkua.

Perusharjoittelun mahdollista hyväksilukua on haettava viimeistään elokuun aikana.

 

Aineenhallintarajat:
Harjoitteluun osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut riittävän määrän kyseisen oppiaineen tiedekunnan määrittelemiä opintoja opetettavassa aineessaan. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun ja ne koskevat ensisijaisesti yliopiston perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen ne tarkistetaan ainetiedekunnissa.

 

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

 

Rikostaustaote:
1.1.2012 jälkeen opinto-oikeuden saaneilta opiskelijoilta tarkistetaan rikostaustaote ennen harjoittelun alkua joko normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa harjoittelun johdantotilaisuuden yhteydessä (kenttäkoulussa harjoittelevat). Rikostaustaote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Opintoja varten tilattu ote on maksuton.

 

 

 
Other information 

Mikäli suoritat harjoittelusi ruotsinkielisessä aineenopettajakoulutuksessa, ilmoittaudu perusharjoitteluun koodilla PED612 (Grundläggande praktik).

 

Kouluun tutustumisen ryhmäjaot ja lukujärjestykset toimitetaan osallistujille sähköpostitse viimeistään perjantaina 30.8. Kouluun tutustumisen ohje päivitetään kurssisivulle kohtaan "materiaalit".

 
Course Page 

https://courses.helsinki.fi/fi/PED111/129322741

 

Answer the questions.
  * = Compulsory question*Choose the courses or examinations you wish to register for.
Save data by clicking on the Save registration button at the bottom of the page.
Registration period
Registration
Course  Teacher Date and location
Reg. Cancel No.
156/-
Perusharjoittelu Elisa Huotari
10.10.19
    thu 16.15-17.45,  

Registration period
Registration
Teacher Date and location
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  150/-
Kouluun tutustuminen
Exercise Group

04.09.19
    wed 08.00-16.00,  
05.09.19
    thu 08.00-16.00,  
06.09.19
    fri 08.00-16.00,  

Other information: 

Kouluun tutustuminen tulee suorittaa ennen perusharjoitteluun osallistumista!

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  8/-
Biologia, maantiede
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  16/-
Englanti
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  5/-
Filosofia, psykologia, ET
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  10/-
Historia, yhteiskuntaoppi
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  10/-
Italia, latina, espanja
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Myös portugalin, kiinan, japanin ja viron pääaineopiskelijat ilmoittautuvat tähän ryhmään.

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  27/-
Matematiikka, fysiikka, kemia, TKT
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  10/-
Ranska
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  9/-
Ruotsi
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  2/-
Saksa
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  4/-
Suomi toisena ja vieraana kielenä
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  27/-
Uskonto
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  8/-
Venäjä
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.

 
Reg. period has ended 15.07.19 klo 09.00-
11.08.19 klo 23.59
No.
  22/-
Äidinkieli ja kirjallisuus
Practice

21.10.-15.12.19

Other information: 

Ilmoittaudu pääaineesi mukaiseen ryhmään, ja kirjoita mahdollinen toinen opetettava aineesi sille varattuun kenttään.