Information om undervisning eller tenter


PED0032, AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot, 5 sp
Kod PED0032 Undervisningsspråk finska
Namn AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot Förkortning AO & Aikope: Opetuks 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i pedagogik 
Undervisningsform Kurs  Bedömning Allmän skala 
Tid 26.08.2019 -17.10.2019 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 14.05.2021

Beskrivning
Övrig information 

PKL-opiskelijat / syksyn 2019 ainedidaktiikka: PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 10 op

Ilmoittaudu PED0032-opintojaksolla erikseen ensimmäisen opetettavan aineesi mukaisille luennoille (5 op) ja ryhmäopetukseen (5 op).

Mikäli sinulla on kaksi opetettavaa ainetta (huom. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla täytyy olla kaksi opetettavaa ainetta), ilmoittaudu molempien aineiden luennoille ja ryhmäopetukseen – tällöin suoritetaan ensimmäisen opetettavan aineen luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op ja toisen opetettavan aineen luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op = 10 op (osasuorituksia ei rekisteröidä erikseen). Jotta voit suorittaa perusharjoittelun jaetusti kahdessa aineessa, sinun tulee suorittaa myös tämä ainedidaktiikan opintojakso jaetusti kahdessa aineessa.

Erillisopiskelija (opinto-oikeus vain opettajan pedagogisiin opintoihin) harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, mihin hänelle on myönnetty opinto-oikeus, joten myös ainedidaktiikan luennot ja ryhmät suoritetaan yhdessä aineessa. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille harjoittelun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tällöin myös ainedidaktiikka suoritetaan jaetusti kahdessa aineessa.

Opetettavan aineen luentoja ja ryhmää ei voi vaihtaa eli jos sinut on hyväksytty esimerkiksi historian valintaryhmässä, tarkoittaa tämä osallistumista historian ja yhteiskuntaopin luennoille ja ryhmäopetukseen jne. Mikäli et tiedä minkä opetettavan aineen luennoille ja ryhmäopetukseen sinun tulisi ilmoittautua, ota yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen.

Didaktikot ohjeistavat pkl-opiskelijoita ainedidaktiikan suorittamisesta erillisissä infoissa (ks. ajankohdat opettajan pedagogisten opintojen ohjesivulta  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot kohdasta ”Lukuvuoden 2019–2020 opinnoista”).

 

Aikope-opiskelijat / syksyn 2019 ainedidaktiikka: PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op + PED00321 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Aikuisopetuksen didaktiikka 5 op = 10 op

PED0032 -opintojaksolla suoritetaan yksi opetettava aine eli oman tieteenalan mukaiset luennot ja ryhmäopetus yhteensä 5 op laajuudella. Ilmoittaudu erikseen luennoille (WebOodissa näkyy laajuutena 5 op) ja ryhmäopetukseen (WebOodissa näkyy laajuutena 5 op); vaikka WebOodi näyttää laajuudet 5 op + 5 op, aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat vain luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op = 5 op (osasuorituksia ei rekisteröidä erikseen). Lisäksi suoritetaan 5 op laajuinen PED00321 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Aikuisopetuksen didaktiikka -opintojakso, jolle ilmoittaudutaan erikseen. Edellä mainituista kahdesta opintojaksosta (vaikkakin WebOodi-teknisesti kolme ilmoittautumista) muodostuu siis yhteensä aikope-opiskelijoiden syksyn ainedidaktiikka 10 op.

Opetettavan aineen luentoja ja ryhmää ei voi vaihtaa eli jos sinut on hyväksytty esimerkiksi kasvatustieteilijöiden valintaryhmässä, tarkoittaa tämä osallistumista kasvatustieteen luennoille ja ryhmäopetukseen jne. Mikäli et tiedä minkä opetettavan aineen luennoille ja ryhmäopetukseen sinun tulisi ilmoittautua, ota yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. 

 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/fi/PED0032/129303406

 

Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Kurs  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
222/-
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot
26.08.-17.10.19

Anmälningstid
Anmälning
Föreläsningskurs  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  69/-
Tentti BI, FIL&ET, MAA, MAT, TKT Eero Salmenkivi
Johanna Jauhiainen
Anna Uitto
Sirpa Tani
Hannele Cantell
Jarkko Lampiselkä
Päivi Portaankorva-Koivisto
Ritva Ketonen
17.10.19
    to 12.00-15.00,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  22/-
Aikope: Kasvatustiede Martti Hellström
28.08.19
    ons 14.15-15.45,  
04.09.19
    ons 08.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-13.45,  
18.09.19
    ons 12.15-15.45,  
26.09.19
    to 12.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  14/-
Biologia Anna Uitto
02.09.19
    må 08.15-11.45,  
03.09.19
    ti 14.30-16.00,  
11.09.19
    ons 10.15-11.45,  
17.09.19
    ti 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 10.15-11.45,  
25.09.19
    ons 10.15-11.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
02.10.19
    ons 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  7/-
Elämänkatsomustieto Eero Salmenkivi
Tarna Kannisto
28.08.19
    ons 14.15-15.45,  
30.08.19
    fre 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 12.15-13.45,  
19.09.19
    to 14.15-15.45,  
26.09.19
    to 12.15-13.45,  
01.10.19
    ti 10.15-11.45,  
04.10.19
    fre 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 14.15-15.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  5/-
Filosofia Eero Salmenkivi
Tarna Kannisto
28.08.19
    ons 14.15-15.45,  
29.08.19
    to 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 12.15-13.45,  
17.09.19
    ti 12.15-13.45,  
26.09.19
    to 12.15-13.45,  
02.10.19
    ons 10.15-11.45,  
04.10.19
    fre 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 12.15-13.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  20/-
Fysiikka ja Kemia Jari Lavonen
03.09.19
    ti 08.15-09.45,  
16.09.19
    må 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 14.15-15.45,  
25.09.19
    ons 08.15-09.45,  
03.10.19
    to 14.15-15.45,  
09.10.19
    ons 09.15-14.45,  
10.10.19
    to 12.15-13.45,  
16.10.19
    ons 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  21/-
Historia ja yhteiskuntaoppi Mikko Puustinen
28.08.19
    ons 10.15-11.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
09.09.19
    må 08.15-09.45,  
10.09.19
    ti 08.15-09.45,  
11.09.19
    ons 08.15-09.45,  
12.09.19
    to 08.15-09.45,  
17.09.19
    ti 08.15-09.45,  
18.09.19
    ons 08.15-09.45,  
19.09.19
    to 08.15-09.45,  
24.09.19
    ti 08.15-09.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  11/-
Maantiede Sirpa Tani
Hannele Cantell
29.08.19
    to 14.15-15.45,  
30.08.19
    fre 14.15-15.45,  
09.09.19
    må 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 10.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-11.45,  
18.09.19
    ons 10.15-11.45,  
24.09.19
    ti 10.15-11.45,  
27.09.19
    fre 10.15-11.45,  
01.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  33/-
Matematiikka Markku Hannula
27.08.19
    ti 10.30-12.00,  
28.08.19
    ons 10.15-11.45,  
30.08.19
    fre 10.15-11.45,  
11.09.19
    ons 12.15-13.45,  
13.09.19
    fre 10.15-11.45,  
18.09.19
    ons 14.15-15.45,  
23.09.19
    må 10.15-11.45,  
30.09.19
    må 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  14/-
Psykologia Ritva Ketonen
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
03.09.19
    ti 14.15-15.45,  
11.09.19
    ons 12.15-13.45,  
18.09.19
    ons 12.15-13.45,  
20.09.19
    fre 10.15-11.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
02.10.19
    ons 10.15-11.45,  
04.10.19
    fre 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  8/-
Tietojenkäsittelytiede Päivi Portaankorva-Koivisto
28.08.19
    ons 12.15-13.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
03.09.19
    ti 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 14.15-15.45,  
17.09.19
    ti 12.15-13.45,  
25.09.19
    ons 12.15-13.45,  
03.10.19
    to 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 14.15-15.45,  
17.10.19
    to 10.15-11.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  31/-
Uskonto Marjaana Kavonius
29.08.19
    to 10.30-12.00,  
30.08.19
    fre 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 14.15-15.45,  
16.09.19
    må 10.15-11.45,  
25.09.19
    ons 14.15-15.45,  
26.09.19
    to 14.15-15.45,  
02.10.19
    ons 14.15-15.45,  
09.10.19
    ons 12.15-13.45,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  59/-
Vieraat kielet Kaisa Hahl
Raili Hilden
28.08.19
    ons 12.15-13.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
10.09.19
    ti 10.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-11.45,  
17.09.19
    ti 10.15-11.45,  
18.09.19
    ons 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 10.15-11.45,  
23.09.19
    må 10.15-11.45,  
24.09.19
    ti 10.15-11.45,  
25.09.19
    ons 08.15-09.45,  
30.09.19
    må 10.15-11.45,  
03.10.19
    to 10.15-11.45,  
07.10.19
    må 10.15-11.45,  
10.10.19
    to 10.15-11.45,  
14.10.19
    må 10.15-11.45,  
16.10.19
    ons 12.00-15.00,  
Anmälningstid avslutad 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Antal
  33/-
Äidinkieli ja S2 Satu Grünthal
Riitta Juvonen
Kauko Komulainen
Liisa Tainio
Maria Ahlholm
28.08.19
    ons 10.15-11.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
30.08.19
    fre 10.15-11.45,  
09.09.19
    må 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 08.15-09.45,  
11.09.19
    ons 08.15-09.45,  
16.09.19
    må 10.15-11.45,  
23.09.19
    må 08.15-09.45,  
25.09.19
    ons 08.15-09.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
30.09.19
    må 10.15-11.45,  
02.10.19
    ons 10.15-11.45,