Opetuksen tai tentin tiedot


PED0032, AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot, 5 op
Tunniste PED0032 Opetuskielet suomi
Nimi AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot Lyhenne AO & Aikope: Opetuks 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden kandiohjelma 
Opiskelumuoto Kurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 26.08.2019 -17.10.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 14.05.2021

Kuvaus
Lisätiedot 

PKL-opiskelijat / syksyn 2019 ainedidaktiikka: PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 10 op

Ilmoittaudu PED0032-opintojaksolla erikseen ensimmäisen opetettavan aineesi mukaisille luennoille (5 op) ja ryhmäopetukseen (5 op).

Mikäli sinulla on kaksi opetettavaa ainetta (huom. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla täytyy olla kaksi opetettavaa ainetta), ilmoittaudu molempien aineiden luennoille ja ryhmäopetukseen – tällöin suoritetaan ensimmäisen opetettavan aineen luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op ja toisen opetettavan aineen luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op = 10 op (osasuorituksia ei rekisteröidä erikseen). Jotta voit suorittaa perusharjoittelun jaetusti kahdessa aineessa, sinun tulee suorittaa myös tämä ainedidaktiikan opintojakso jaetusti kahdessa aineessa.

Erillisopiskelija (opinto-oikeus vain opettajan pedagogisiin opintoihin) harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, mihin hänelle on myönnetty opinto-oikeus, joten myös ainedidaktiikan luennot ja ryhmät suoritetaan yhdessä aineessa. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille harjoittelun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tällöin myös ainedidaktiikka suoritetaan jaetusti kahdessa aineessa.

Opetettavan aineen luentoja ja ryhmää ei voi vaihtaa eli jos sinut on hyväksytty esimerkiksi historian valintaryhmässä, tarkoittaa tämä osallistumista historian ja yhteiskuntaopin luennoille ja ryhmäopetukseen jne. Mikäli et tiedä minkä opetettavan aineen luennoille ja ryhmäopetukseen sinun tulisi ilmoittautua, ota yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen.

Didaktikot ohjeistavat pkl-opiskelijoita ainedidaktiikan suorittamisesta erillisissä infoissa (ks. ajankohdat opettajan pedagogisten opintojen ohjesivulta  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/opettajan-pedagogiset-opinnot kohdasta ”Lukuvuoden 2019–2020 opinnoista”).

 

Aikope-opiskelijat / syksyn 2019 ainedidaktiikka: PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op + PED00321 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Aikuisopetuksen didaktiikka 5 op = 10 op

PED0032 -opintojaksolla suoritetaan yksi opetettava aine eli oman tieteenalan mukaiset luennot ja ryhmäopetus yhteensä 5 op laajuudella. Ilmoittaudu erikseen luennoille (WebOodissa näkyy laajuutena 5 op) ja ryhmäopetukseen (WebOodissa näkyy laajuutena 5 op); vaikka WebOodi näyttää laajuudet 5 op + 5 op, aikuisopetukseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat vain luennot 2,5 op + ryhmäopetus 2,5 op = 5 op (osasuorituksia ei rekisteröidä erikseen). Lisäksi suoritetaan 5 op laajuinen PED00321 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Aikuisopetuksen didaktiikka -opintojakso, jolle ilmoittaudutaan erikseen. Edellä mainituista kahdesta opintojaksosta (vaikkakin WebOodi-teknisesti kolme ilmoittautumista) muodostuu siis yhteensä aikope-opiskelijoiden syksyn ainedidaktiikka 10 op.

Opetettavan aineen luentoja ja ryhmää ei voi vaihtaa eli jos sinut on hyväksytty esimerkiksi kasvatustieteilijöiden valintaryhmässä, tarkoittaa tämä osallistumista kasvatustieteen luennoille ja ryhmäopetukseen jne. Mikäli et tiedä minkä opetettavan aineen luennoille ja ryhmäopetukseen sinun tulisi ilmoittautua, ota yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. 

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/PED0032/129303406

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Kurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm. Peru Lkm.
222/-
AO & Aikope: Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Luennot
26.08.-17.10.19

Ilmoittautumisaika
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  69/-
Tentti BI, FIL&ET, MAA, MAT, TKT Eero Salmenkivi
Johanna Jauhiainen
Anna Uitto
Sirpa Tani
Hannele Cantell
Jarkko Lampiselkä
Päivi Portaankorva-Koivisto
Ritva Ketonen
17.10.19
    to 12.00-15.00,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  22/-
Aikope: Kasvatustiede Martti Hellström
28.08.19
    ke 14.15-15.45,  
04.09.19
    ke 08.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-13.45,  
18.09.19
    ke 12.15-15.45,  
26.09.19
    to 12.15-15.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  14/-
Biologia Anna Uitto
02.09.19
    ma 08.15-11.45,  
03.09.19
    ti 14.30-16.00,  
11.09.19
    ke 10.15-11.45,  
17.09.19
    ti 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 10.15-11.45,  
25.09.19
    ke 10.15-11.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
02.10.19
    ke 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  7/-
Elämänkatsomustieto Eero Salmenkivi
Tarna Kannisto
28.08.19
    ke 14.15-15.45,  
30.08.19
    pe 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 12.15-13.45,  
19.09.19
    to 14.15-15.45,  
26.09.19
    to 12.15-13.45,  
01.10.19
    ti 10.15-11.45,  
04.10.19
    pe 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 14.15-15.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  5/-
Filosofia Eero Salmenkivi
Tarna Kannisto
28.08.19
    ke 14.15-15.45,  
29.08.19
    to 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 12.15-13.45,  
17.09.19
    ti 12.15-13.45,  
26.09.19
    to 12.15-13.45,  
02.10.19
    ke 10.15-11.45,  
04.10.19
    pe 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 12.15-13.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  20/-
Fysiikka ja Kemia Jari Lavonen
03.09.19
    ti 08.15-09.45,  
16.09.19
    ma 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 14.15-15.45,  
25.09.19
    ke 08.15-09.45,  
03.10.19
    to 14.15-15.45,  
09.10.19
    ke 09.15-14.45,  
10.10.19
    to 12.15-13.45,  
16.10.19
    ke 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  21/-
Historia ja yhteiskuntaoppi Mikko Puustinen
28.08.19
    ke 10.15-11.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
09.09.19
    ma 08.15-09.45,  
10.09.19
    ti 08.15-09.45,  
11.09.19
    ke 08.15-09.45,  
12.09.19
    to 08.15-09.45,  
17.09.19
    ti 08.15-09.45,  
18.09.19
    ke 08.15-09.45,  
19.09.19
    to 08.15-09.45,  
24.09.19
    ti 08.15-09.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  11/-
Maantiede Sirpa Tani
Hannele Cantell
29.08.19
    to 14.15-15.45,  
30.08.19
    pe 14.15-15.45,  
09.09.19
    ma 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 10.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-11.45,  
18.09.19
    ke 10.15-11.45,  
24.09.19
    ti 10.15-11.45,  
27.09.19
    pe 10.15-11.45,  
01.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  33/-
Matematiikka Markku Hannula
27.08.19
    ti 10.30-12.00,  
28.08.19
    ke 10.15-11.45,  
30.08.19
    pe 10.15-11.45,  
11.09.19
    ke 12.15-13.45,  
13.09.19
    pe 10.15-11.45,  
18.09.19
    ke 14.15-15.45,  
23.09.19
    ma 10.15-11.45,  
30.09.19
    ma 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  14/-
Psykologia Ritva Ketonen
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
03.09.19
    ti 14.15-15.45,  
11.09.19
    ke 12.15-13.45,  
18.09.19
    ke 12.15-13.45,  
20.09.19
    pe 10.15-11.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
02.10.19
    ke 10.15-11.45,  
04.10.19
    pe 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  8/-
Tietojenkäsittelytiede Päivi Portaankorva-Koivisto
28.08.19
    ke 12.15-13.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
03.09.19
    ti 14.15-15.45,  
10.09.19
    ti 14.15-15.45,  
17.09.19
    ti 12.15-13.45,  
25.09.19
    ke 12.15-13.45,  
03.10.19
    to 10.15-11.45,  
08.10.19
    ti 14.15-15.45,  
17.10.19
    to 10.15-11.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  31/-
Uskonto Marjaana Kavonius
29.08.19
    to 10.30-12.00,  
30.08.19
    pe 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 14.15-15.45,  
16.09.19
    ma 10.15-11.45,  
25.09.19
    ke 14.15-15.45,  
26.09.19
    to 14.15-15.45,  
02.10.19
    ke 14.15-15.45,  
09.10.19
    ke 12.15-13.45,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  59/-
Vieraat kielet Kaisa Hahl
Raili Hilden
28.08.19
    ke 12.15-13.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
10.09.19
    ti 10.15-11.45,  
12.09.19
    to 10.15-11.45,  
17.09.19
    ti 10.15-11.45,  
18.09.19
    ke 10.15-11.45,  
19.09.19
    to 10.15-11.45,  
23.09.19
    ma 10.15-11.45,  
24.09.19
    ti 10.15-11.45,  
25.09.19
    ke 08.15-09.45,  
30.09.19
    ma 10.15-11.45,  
03.10.19
    to 10.15-11.45,  
07.10.19
    ma 10.15-11.45,  
10.10.19
    to 10.15-11.45,  
14.10.19
    ma 10.15-11.45,  
16.10.19
    ke 12.00-15.00,  
Ilm.aika päättynyt 02.08.19 klo 09.00-
22.08.19 klo 23.59
Lkm.
  33/-
Äidinkieli ja S2 Satu Grünthal
Riitta Juvonen
Kauko Komulainen
Liisa Tainio
Maria Ahlholm
28.08.19
    ke 10.15-11.45,  
29.08.19
    to 12.15-13.45,  
30.08.19
    pe 10.15-11.45,  
09.09.19
    ma 10.15-11.45,  
10.09.19
    ti 08.15-09.45,  
11.09.19
    ke 08.15-09.45,  
16.09.19
    ma 10.15-11.45,  
23.09.19
    ma 08.15-09.45,  
25.09.19
    ke 08.15-09.45,  
26.09.19
    to 08.15-09.45,  
30.09.19
    ma 10.15-11.45,  
02.10.19
    ke 10.15-11.45,