Information om undervisning eller tenter


JOP10A, JOP10 Opintokokonaisuuden moduli A, 4 sp
Kod JOP10A Undervisningsspråk finska
Namn JOP10 Opintokokonaisuuden moduli A Förkortning JOP10 Opintokok 
Omfattning 4 sp  Ansvarig enhet Medicinska fakulteten 
Undervisningsform Annan undervisningsprocess  Bedömning Godkänd-Underkänd 
Tid 16.01.2019 -31.05.2019 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 22.11.2019


Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Annan undervisningsprocess  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 06.12.18 klo 00.01-
25.01.19 klo 23.59
Anm. Ångra Antal
174/-
JOP10 Opintokokonaisuuden moduli A
16.01.-31.05.19

När du vill anmäla dig till undervisning och tenter måste du logga in i WebOodi.