Opetuksen tai tentin tiedot

EDUK000, Studia Paedagogica: Gordonin ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, 1 op
Tunniste EDUK000 Opetuskielet suomi
Nimi Studia Paedagogica: Gordonin ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Lyhenne Studia Paedagogica:  
Laajuus 1 op  Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden kandiohjelma 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Hyväksytty-Hylätty 
Aika 14.03.2019 -25.04.2019 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso on laajuudeltaan 3 opintopistettä.

 

Opintojakso on valinnainen ja suunnattu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille opiskelun vaiheesta riippumatta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

  • Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.
  • Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 
Sisältö 

Kurssi toteutetaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitokurssi Nuiskun pohjalta. Kurssi perustuu psykologi Thomas Gordonin mallin mukaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteluun.

Kurssin sisällöt liittyvät ystävyyteen, omiin tunteisiin ja arvoihin, tulevaisuuden suunnitelmiin ja ihmissuhteisiin perheessä, koulussa ja kavereiden kesken. Kurssilla opitaan esimerkiksi kuuntelemaan toisia avoimesti ja kunnioittaen ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Koska kurssioohjelma perustuu käytännön harjoituksiin, aktiivinen läsnäolo on tarpeen. Kurssilla on yhteensä 14 opetuskertaa á 90 minuuttia, jotka toteutetaan kaksoistunteina, 7 x 2 x 90 min.

Markus Talvio toimii kurssin vastuuopettajana, mutta kurssikerrat pitävät Nuisku-ohjaajiksi kouluttautuneet aineenopettajat Minna Heinonen ja Eeva Mäkelä.

Kurssi suoritetaan tekemällä kurssikirjallisuuteen perustuvat ennakkotehtävät ja olemalla aktiivisesti läsnä kurssikerroilla. Opiskelija kirjoittaa kurssilla oppimastaan oppimispäiväkirjan.

 
Arviointi 

Oppimispäiväkirja:

Opiskelijat kirjoittavat kurssin aikana oppimispäiväkirjaa, jossa reflektoivat kokemuksiaan kurssilla opitusta ja opitun käytäntöön soveltamisesta. Opiskelijan on hyvä viitata oppimispäiväkirjassaan kirjallisuuteen ja liittää oppimansa jo aiemmin omaksumiinsa asioihin.

 

Opintojakson arviointi on hyväksytty/hylätty.

 
Lisätiedot 

Ennakkotehtävä:

Lue Toimiva vuorovaikutus -kirja ja vastaa seuraaviin kysymyksiin. Lähetä vastauksesi viimeistään kaksi päivää ennen ensimmäistä kokoontumista Minnalle ja Eevalle osoitteisiin minna.heinonen@helsinki.fi ja eeva.makela@helsinki.fi.

  1. Miten osoittaisit puhujalle lukemasi perusteella, että todella kuuntelet häntä?
  2. Mitkä ovat ongelmaan tarttuvan minäviestin osat?
  3. Mitä tarkoitetaan molemmat voittavat -menetelmällä? Millainen menetelmä on?
  4. Millaisia ajatuksia lukemasi kirja herätti? Mitä siinä esitettyä voisit ajatella itse käyttäväsi omassa elämässäsi? Mikä ihmetytti? Mikä ärsytti? (vastauksen pituus noin ½–1 sivua)
 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/EDUK000/127104377

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssikirjallisuus:

Talvio, Markus ja Klemola, Ulla (2017) Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus.

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
21/20
Ilm.aika päättynyt
13.02.19 klo 09.00-
07.03.19 klo 23.59
Studia Paedagogica: Gordonin ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Markus Talvio
14.03.19
    to 16.00-19.15 
21.03.19
    to 16.00-19.15 
28.03.19
    to 16.00-19.15 
04.04.19
    to 16.00-19.15 
11.04.19
    to 16.00-19.15 
16.04.19
    ti 16.00-19.15 
25.04.19
    to 16.00-19.15 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.