Opetuksen tai tentin tiedot

KIM-RU339, Stalinismi venäläisessä kirjallisuudessa, 5 op
Tunniste KIM-RU339 Opetuskielet suomi
Nimi Stalinismi venäläisessä kirjallisuudessa Lyhenne Stalinismi venäläise 
Laajuus 5 op  Vastuuyksikkö Kielten maisteriohjelma 
Opiskelumuoto Luentokurssi  Arvostelu Yleinen asteikko 
Aika 07.09.2018 -14.12.2018 Lisätietoja  
Opetus suunnattu
Tietoja viimeksi muutettu 05.06.2019

Kuvaus
Tavoite 

Kurssi käsittelee Neuvostoliiton kulttuurihistoriaa stalinismin ja kaunokirjallisuuden välisen suhteen kautta: miten Stalinin ajan kulttuuripolitiikka sekä sosialistinen realismi vaikuttivat venäläiseen kirjallisuuteen ja miten venäläisessä kirjallisuudessa on käsitelty Stalinin ajan neuvostohistoriaa. Kurssin näkökulma on yhteiskuntahistoriallinen: kuinka kirjallisuus taipui yhteiskunnan ohjailun instrumentiksi, mitä yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja siinä käsiteltiin, kuinka lukijat vastaanottivat julkaistun kirjallisuuden ja mitkä yksittäiset teokset aiheuttivat ongelmia joko vallanpitäjille tai tekijöilleen.

Kaunokirjallisuudella sekä sen rinnakkaisinstituutiolla, kirjallisuuskritiikillä, oli keskeinen rooli neuvostoyhteiskunnan rakentamisessa, mistä syystä ne olivat mittavan, ajan myötä vaihtelevan poliittisen ja ideologisen kontrollin kohteita lähes koko Neuvostoliiton olemassaolon ajan. Stalinin aikana luodut ideologiset vaatimukset jäivät sosialistisen realismin muodossa elämään ja vaikuttamaan kirjallisuuteen aina perestroikaan saakka. Stalinin kuoltua kaunokirjallisuudesta tuli tärkein foorumi sekä lähihistorian tapahtumien kuvaukselle että niiden ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelylle, joita aikalaiset pitivät Stalinin henkilökultin aiheuttamina ongelmina.

Kurssilla käsitellään neuvostokulttuurin ideologisoitumisen perusteita, sosialistisen realismin syntyä, sodanjälkeistä "zhdanovilaisuutta", suojasäätä ja optimismin sävyttämää 60-lukua, dissidenttiliikkeen ja maanalaisen kirjallisuuden syntyä sekä sitä maan menneisyyttä koskevaa keskusteluvyöryä, jonka kaunokirjallisuus aiheutti perestroikan ja glasnostin aikana. Kurssi päättyy keskusteluun neuvostoajan perinnöstä nykyvenäläisessä kulttuurissa.

Kurssi tarjoaa välineitä ymmärtää neuvostoajan kulttuuripolitiikan keskeisiä kysymyksiä - propagandaa, agitaatiota, sensuuria ja sosialistista realismia - ja instituutioita sekä keinoja arvioida, mikä merkitys kaunokirjallisuudella on ollut yhtäältä vallanpitäjille, toisaalta kansalaisyhteiskunnalle. Kurssi on saanut rahoitusta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkostolta.

 
Sisältö 

Kurssin aikataulu:

7.9. Johdanto: Stalinismi poliittisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä

14.9. Vallankumouksesta kulttuurivallankumoukseen: stalinistisen kulttuuripolitiikan taustat

21.9. Stalin, stalinismi ja kirjallisuus: kulttuuripolitiikan ihmiset, instituutiot ja instrumentit

28.9. Kylmä sota, Zhdanov ja "stalinismin kulta-aika"

5.10. Stalinin kuolema ja ensimmäinen "suojasää"

12.10. Destalinisoinnin ensimmäinen aalto: "Stalinin henkilökultin purku" ja kaunokirjallisuus kriittisen yhteiskuntakeskustelun foorumina, osa 1

19.10. Avautuminen länteen: neuvostokulttuurin sisä- ja ulkopolitiikan keskinäissuhteet

2.11. Optimismin vuosikymmen: 60-lukulaisuus ja suojasääajan kulttuuri

9.11. Toisenlainen 60-luku: samizdat, dissidentit ja kiristyvä kontrolli

16.11. Pysähtyneisyyden aika, "restalinisointi" ja neuvostokirjallisuus 

23.11. Destalinisoinnin toinen aalto: perestroika, glasnost' ja kaunokirjallisuus kriittisen yhteiskuntakeskustelun foorumina, osa 2 

30.11. Neuvostoliiton jälkeen: menneisyys venäläisen kulttuurin ongelmana 

Huom. 7.12. ei luentoa!

14.12. Loppukeskustelu: Stalinismin pitkät jäljet?  

 
Suoritustavat 

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, perehtymällä annettuun kirjallisuuteen, tekemällä luennoilla lyhyitä kirjoitus- ja keskustelutehtäviä sekä kirjoittamalla essee tai reflektiivinen luentopäiväkirja (8-10 s.).

 
Vastuuhenkilö 

Opettaja: Susan Ikonen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Soveltuu historian maisteriohjelman opintojaksoihin: HISM-321 / HISM-322 / HISM-323

 
Kurssisivu 

https://courses.helsinki.fi/fi/KIM-RU339/124789371

 

Valitse osiot, joihin haluat ilmoittautua.
Tallenna tiedot sivun alareunan Tallenna -painikkeella.
Ilmoittautuminen
Luentokurssi  Opettaja Aika ja paikka
Lkm.
12/24
Ilm.aika päättynyt
14.08.18 klo 09.00-
31.08.18 klo 23.59
Stalinismi venäläisessä kirjallisuudessa Tomi Huttunen
Susan Ikonen
07.09.-19.10.18
    pe 10.15-11.45 
02.11.-14.12.18
    pe 10.15-11.45 

Ilmoittautuminen opetukseen ja tentteihin vaatii kirjautumisen WebOodiin.