Information om undervisning eller tenter


TUK-203, Proseminaari: uskontotiede, Bergholm, 4 sp
Kod TUK-203 Undervisningsspråk finska
Namn Proseminaari: uskontotiede, Bergholm Förkortning Proseminaari: uskont 
Omfattning 4 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning 
Undervisningsform Seminarium  Bedömning Godkänd-Underkänd 
Tid 30.10.2017 -26.02.2018 Tilläggsuppgifter Anmälning spärrad  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 05.06.2019


Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Seminarium  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
0/-
Proseminaari: uskontotiede, Bergholm Alexandra Bergholm
30.10.-11.12.17
    må 12.15-13.45,  
15.01.-26.02.18
    må 10.15-11.45,