Information om undervisning eller tenter


TTK-YL110, Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning, 5 sp
Kod TTK-YL110 Undervisningsspråk finska
Namn Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning Förkortning Introduction ti 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i konstforskning 
Undervisningsform Allmän tent  Bedömning Allmän skala 
Tid 07.07.2021 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 11.12.2020

Beskrivning
Övrig information 
  • Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 10 dagar före tentamen. Anmälningen kan annulleras i WebOodi medan anmälningstiden pågår.
  • Kom till tentamen i god tid. Speciellt vid stora tentamina börjar man dela ut frågorna redan före den annonserade tiden för tentamens början så att tentamen kan börja i tid. En studerande som anländer senare än en halv timme efter den annonserade tiden då tentamen ska börja släpps inte in i salen.
  • Efter tentamen ska du lämna in alla svarspappren till övervakaren, även om du inte har svarat på alla frågor. Lämna in också alla konceptpapper.
  • Bevisa din identitet för övervakaren med ett giltigt ID-kort som är försett med fotografi. Det kan vara ett studentkort, körkort, officiellt ID-kort eller pass. Om du använder ett elektroniskt studentkort, kan du hämta mobiltelefonen efter du har slutit skriva examen. Följ övervakarens instruktioner.
  • Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället.
 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/sv/TTK-YL110/138762151

 

Besvara frågorna.
  * = Obligatorisk fråga*


*


*Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Allmän tent  Lärare Tid och plats
Anmälningstid inte börjat 04.05.21 klo 10.00-
31.05.21 klo 23.59
Anm. Ångra Antal
0/-
Introduktion till allmän litteraturvetenskap, Kandidatprogrammet i konstforskning Heta Pyrhönen
07.07.21
    ons 15.30-19.30,