Information om undervisning eller tenter


KK-RUO403, Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV, 3 sp
Kod KK-RUO403 Undervisningsspråk svenska
Namn Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV Förkortning Avancerad svensk 
Omfattning 3 sp  Ansvarig enhet Språkcentrum 
Undervisningsform Kurs  Bedömning Godkänd-Underkänd 
Tid 18.01.2021 -10.05.2021 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 11.01.2021

Beskrivning
Övrig information 

Språkcentrums undervisning sker på distans vårterminen 2021. De anmälda kurstiderna reserveras för kursverksamhet. Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med kursbeskrivningen (Rektorns beslut HY/2278/00.00.06.00/2020, 13.10.2020). Läraren kontaktar direkt de studerande som har blivit valda till kursen och ger närmare information om  praktiska arrangemang och specifika tidstabeller. Dessutom ordnas proven under vårterminen 2021 som distansprov.

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/sv/KK-RUO403/137578211

 

Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningstid
Anmälning
Kurs  Lärare Tid och plats
Anm. Ångra Antal
7/-
Avancerad svenska, Global utveckling och miljö (CEFR B2), periodi III-IV Leena-Maija Åberg-Reinke
Kristina Lindström
18.01.-10.05.21

Anmälningstid
Anmälning
Kurs  Lärare Tid och plats
Antal
  7/-
Ryhmä (1) Leena-Maija Åberg-Reinke
Kristina Lindström
18.01.-01.03.21
    må 14.15-17.00,  
20.01.-03.03.21
    ons 12.15-14.00,  
15.03.-29.03.21
    må 14.15-16.00,  
17.03.-31.03.21
    ons 09.15-12.00,  
12.04.-10.05.21
    må 14.15-16.00,  
14.04.-05.05.21
    ons 09.15-12.00,  

Övrig information: 

Huom. Tämä ryhmä on integroitu luentosarjaan Global utveckling och miljö (ENV-471). Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan luentosarjaan.