Information om undervisning eller tenter


KK-ESP302, Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1), I-II periodi, 2 sp
Kod KK-ESP302 Undervisningsspråk spanska
Namn Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1), I-II periodi Förkortning Curso de escritu 
Omfattning 2 sp  Ansvarig enhet Språkcentrum 
Undervisningsform Föreläsningskurs  Bedömning Godkänd-Underkänd 
Tid 03.09.2020 -10.12.2020 Tilläggsuppgifter  
Undervisningen riktar sig till
Uppgifter senast ändrade 02.09.2020

Beskrivning
Övrig information 

Språkcentrums undervisning sker på distans höstterminen 2020. De anmälda kurstider reserveras för kursverksamhet. Läraren är i kontakt med de studerande som har blivit valda på kursen gällande praktiska arrangemang och specifika tidstabeller. Dessutom alla höstterminens 2020 prov ordnas som distansprov.

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 
Kurssidan 

https://courses.helsinki.fi/sv/KK-ESP302/136652275

 

Välj de delar som du vill anmäla dig till.
Spara uppgifterna med knappen Sparai sidans nedre hörn.
Anmälningarna bekräftades på basis av angivna önskemål om grupp 24.08.2020
Anmälningstid
Anmälning
Önskemål om kurs
Föreläsningskurs  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 17.08.20 klo 12.00-
23.08.20 klo 23.59
Anm. Ångra Antal
32/-
-
Curso de escritura - Espanjan kirjoituskurssi 1 (CEFR B1), I-II periodi Gonzalo Hernandez Reyes
03.09.-10.12.20

Anmälningstid
Anmälning
Önskemål
om grupp
Anmäl dig till minst 1 grupp
Kurs  Lärare Tid och plats
Anmälningstid avslutad 25.08.20 klo 12.00-
28.08.20 klo 12.00
Antal
  32/30
-
Ryhmä (1) Gonzalo Hernandez Reyes
03.09.-15.10.20
    to 16.15-17.45,  
29.10.-10.12.20
    to 16.15-17.45,